ST8

Công ty Cổ phần Siêu Thanh (HSX)

Quyền lợi cổ đông: ST8 thanh toán cổ tức đợt 2/2012

Sở GDCK Tp.HCM thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông trả cổ tức đợt 2/2012 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 20%.

 Ngày giao dịch không hưởng quyền : 26/11/2012

Ngày đăng ký cuối cùng : 28/11/2012

Lý do và mục đích: Thanh toán cổ tức đợt 02 năm 2012.

Nội dung cụ thể :

Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)

Thời gian thực hiện: 06/12/2012


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 666,30 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 53,80 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 39,30 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX18,7 0,0 (0,0%) 3,04,4

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược