ST8

Công ty Cổ phần Siêu Thanh (HSX)

Kết quả kinh doanh: ST8 lợi nhuận quý III tăng 24,3% so với cùng kỳ

Trong quý III, ST8 lãi 13,3 tỷ đồng, nâng lợi nhuận lũy kế 9 tháng lên 30,53 tỷ đồng, tăng trên 21% so với 9 tháng năm 2011.

Công ty Cổ phần Siêu Thanh (ST8) công bố báo cáo tài chính quý III với 69 tỷ đồng doanh thu và 13,31 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. So với cùng kỳ năm 2011 doanh thu tăng 11% nhưng lợi nhuận tăng 24,3%.

ST8 cho biết, nguyên nhân tăng là do trong quý III công ty không còn những khoản nợ phải trả cho người bán có gốc ngoại tệ nên đã giảm được 1,3 tỷ đồng chi phí chênh lệch tỷ giá, dẫn đến lợi nhuận hoạt động tài chính tăng.

Ngoài ra, trong kỳ công ty có nhượng bán tài sản nên lợi nhuận khác cũng tăng.

Lũy kế 9 tháng, ST8 lãi ròng 30,53 tỷ đồng, tăng so với con số 25,2 tỷ đồng đạt được trong 9 tháng năm 2011. 


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 666,30 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 53,80 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 39,30 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX18,7 0,0 (0,0%) 3,04,4

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược