ST8

Công ty Cổ phần Siêu Thanh (HSX)

ST8: Phó Chủ tịch HĐQT muốn giảm tỷ lệ sở hữu

Nếu thành công, số lượng cổ phiếu vị Phó Chủ tịch HĐQT nắm giữ giảm xuống còn trên 3,77 triệu

Bà Phạm Thị Mai Duyên vừa là Phó Chủ tịch HĐQT vừa là vợ ông Yung Cam Meng – Chủ tịch HĐQT của Công ty Cổ phần Siêu Thanh (ST8).

Hiện nay, số cổ phiếu bà duyên nắm giữ tại Công ty là 3.865.435 CP và chồng nắm giữ 2.851.433 CP.

Với mục đích giảm tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại ST8, bà Duyên đăng ký bán ra 90.000 CP trong thời gian 2 tháng kể từ ngày 30/7/2012 và được thực hiện theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận.

Nếu giao dịch thành công, số lượng cổ phiếu bà Duyên nắm giữ sẽ giảm xuống còn 3.775.435 CP.
 

Các tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 666,30 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 53,80 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 39,30 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX18,7 0,0 (0,0%) 3,04,4

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược