ST8

Công ty Cổ phần Siêu Thanh (HSX)

ST8: Phó Chủ tịch HĐQT đã bán 1.740 CP

Bà Phạm Thị Mai Duyên hiện là Phó Chủ tịch HĐQT đồng thời là vợ Chủ tịch HĐQT của Công ty Cổ phần Siêu Thanh (ST8) đã bán 1.740 CP.

Tên người thực hiện giao dịch: Phạm Thị Mai Duyên

Mã chứng khoán: ST8

Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Phó Chủ tịch HĐQT

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dich: 3.867.175 CP

Tên của người liên quan tại TCNY, đăng ký giao dịch: Yung Cam Meng

Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại TCNY: Phó Chủ tịch HĐQT

Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 100.000 CP

Số lượng CP đã bán: 1.740 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 3.865.435 CP

Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh

Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 21/5/2012 đến ngày 21/7/2012

Lý do không giao dịch hết số lượng đã đăng ký: Do diễn biến giá không phù hợp
 


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 666,30 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 53,80 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 39,30 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX18,7 0,0 (0,0%) 3,04,4

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược