ST8

Công ty Cổ phần Siêu Thanh (HSX)

ST8: Lựa chọn đơn vị kiểm toán

Công ty Cổ phần Siêu Thanh (ST8) thông báo việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán năm 2012 như sau:

Theo đó, ST8 đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012.


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 666,30 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 53,80 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 39,30 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX18,7 0,0 (0,0%) 3,04,4

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược