SSI

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (HSX)

Giao dịch cổ đông lớn: SSI – Wareham Group Limited đã mua 200.000 CP

Sau giao dịch tỷ lệ sở hữu của Wareham Group Limited nắm giữ tại SSI tăng lên gần 8,5 triệu CP.

 

Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch:  Wareham Group Limited

Mã chứng khoán: SSI

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dich: 2.282.450 CP, tỷ lệ 2,36%

Số lượng CP đã mua: 200.000 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2.482.450 CP, tỷ lệ 2,42%

Lý do thay đổi sở hữu: Tăng tỷ lệ nắm giữ

Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu: 22/3/2013


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.195,60 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 525,50 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 394,12 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX44.236,8 +44.233,6 (1.369.461,3%) 0,416,8
HSX247.726,2 +247.718,5 (3.217.122,7%) -2,1-1,3
HNX2,9 0,0 (0,0%) -1,1-3,3
HSX123.863,2 +123.852,3 (1.136.259,2%) -0,4-11,6
HNX12,6 -0,3 (-2,3%) 0,619,1
HSX106.168,4 +106.158,2 (1.040.766,9%) 1,17,2
HNX2,6 0,0 (0,0%) 0,0741,3
HSX115.016,3 +114.960,3 (205.286,2%) 2,68,1
HNX12,5 +0,7 (5,9%) 0,168,5
HNX0,0 -3,3 (-100,0%) -1,4-1,7
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược