SSI

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (HSX)

Giao dịch cổ đông lớn: SSI – Wareham Group Limited đã mua 200.000 CP

Sau giao dịch tỷ lệ sở hữu của Wareham Group Limited nắm giữ tại SSI tăng lên gần 8,5 triệu CP.

 

Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch:  Wareham Group Limited

Mã chứng khoán: SSI

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dich: 2.282.450 CP, tỷ lệ 2,36%

Số lượng CP đã mua: 200.000 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2.482.450 CP, tỷ lệ 2,42%

Lý do thay đổi sở hữu: Tăng tỷ lệ nắm giữ

Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu: 22/3/2013


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.195,60 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 525,50 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 394,12 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX442.368,0 +442.364,1 (11.170.810,1%) 0,416,8
HSX725.483,6 +725.477,8 (12.443.872,2%) -2,1-1,3
HNX3,7 +0,1 (2,8%) -1,1-3,3
HSX203.489,4 +203.475,8 (1.490.665,0%) -0,4-11,6
HNX18,9 -0,1 (-0,5%) 0,619,1
HSX663.552,1 +663.539,4 (5.224.719,9%) 1,17,2
HNX2,5 0,0 (0,0%) 0,0741,3
HSX477.758,1 +477.689,1 (692.303,1%) 2,68,1
HNX10,7 -1,1 (-9,3%) 0,168,5
HNX2,4 0,0 (0,0%) -1,4-1,7
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược