SSI

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (HSX)

Giao dịch cổ đông lớn: SSI – Wareham Group Limited đã mua 200.000 CP

Sau giao dịch tỷ lệ sở hữu của Wareham Group Limited nắm giữ tại SSI tăng lên gần 8,5 triệu CP.

 

Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch:  Wareham Group Limited

Mã chứng khoán: SSI

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dich: 2.282.450 CP, tỷ lệ 2,36%

Số lượng CP đã mua: 200.000 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2.482.450 CP, tỷ lệ 2,42%

Lý do thay đổi sở hữu: Tăng tỷ lệ nắm giữ

Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu: 22/3/2013


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.195,60 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 525,50 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 394,12 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX716.636,2 +716.632,8 (20.832.347,4%) 0,416,8
HSX212.336,7 +212.328,0 (2.426.605,4%) -2,1-1,3
HNX3,1 0,0 (0,0%) -1,1-3,3
HSX8.847,5 +8.838,4 (97.124,7%) -0,4-11,6
HNX11,7 -0,3 (-2,5%) 0,619,1
HSX132.710,5 +132.701,7 (1.509.689,3%) 1,17,2
HNX0,0 -2,4 (-100,0%) 0,0741,3
HSX831.652,3 +831.607,4 (1.852.132,3%) 2,68,1
HNX11,1 -0,1 (-0,9%) 0,168,5
HNX0,0 -3,0 (-100,0%) -1,