SSI

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (HSX)

Kế hoạch kinh doanh năm 2013: SSI đưa 03 kế hoạch trình ĐHCĐ thường niên

Theo đó, SSI đưa ra các kịch bản dựa trên Index và theo kịch bản tích cực nhất thì lợi nhuận năm 2013 của SSI có thể đạt 510 tỷ đồng.

 

Hội đồng quản trị của CTCP Chứng khoán Sài Gòn (SSI) thông qua các kịch bản kế hoạch năm 2013 để trình Đại hội cổ đông thường niên.

SSI đưa ra 03 kịch bản, trong đó kịch bản tích cực nhất (Index đạt 500 điểm), SSI đạt 510 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế;

Kịch bản trung bình (Index 450), kế hoạch lợi nhuận trước thuế 490 tỷ đồng và kịch bản thận trọng (Index 400) thì mức lãi trước thuế là 450 tỷ đồng.

HĐQT cũng trình cổ đông sửa đổi điều lệ công ty, trong đó vốn điều lệ thay đổi từ 3,526 tỷ đồng lên 3,538 tỷ đồng.

Chi tiết nghị quyết Hội đồng quản trị.


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.195,60 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 525,50 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 394,12 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX716.636,2 +716.632,8 (20.832.347,4%) 0,416,8
HSX212.336,7 +212.328,0 (2.426.605,4%) -2,1-1,3
HNX3,1 0,0 (0,0%) -1,1-3,3
HSX8.847,5 +8.838,4 (97.124,7%) -0,4-11,6
HNX11,7 -0,3 (-2,5%) 0,619,1
HSX132.710,5 +132.701,7 (1.509.689,3%) 1,17,2
HNX0,0 -2,4 (-100,0%) 0,0741,3
HSX831.652,3 +831.607,4 (1.852.132,3%) 2,68,1
HNX11,1 -0,1 (-0,9%) 0,168,5
HNX0,0 -3,0 (-100,0%) -1,4-1,7
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược