SSI

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (HSX)

Niêm yết bổ sung: SSI được niêm yết bổ sung gần 1,2 triệu cổ phiếu

Thời gian niêm yết có hiệu lực kể từ ngày 12/3/2013.

 

Ngày 08/03/2013, SGDCK Tp.HCM đã có quyết định số 66/2013/QĐ-SGDHCM về việc Chấp thuận cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (mã CK: SSI) được niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm với nội dung như sau:

Số lượng chứng khoán niêm yết bổ sung: 1.183.200 cổ phiếu (Một triệu một trăm tám mươi ba nghìn hai trăm cổ phiếu)

Tổng giá trị niêm yết bổ sung (theo mệnh giá): 11.832.000.000 đồng (Mười một tỷ tám trăm ba mươi hai triệu đồng)

Ngày niêm yết có hiệu lực: Ngày 12/03/2013


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.195,60 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 525,50 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 394,12 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX442.368,0 +442.364,1 (11.170.810,1%) 0,416,8
HSX725.483,6 +725.477,8 (12.443.872,2%) -2,1-1,3
HNX3,7 +0,1 (2,8%) -1,1-3,3
HSX203.489,4 +203.475,8 (1.490.665,0%) -0,4-11,6
HNX18,9 -0,1 (-0,5%) 0,619,1
HSX663.552,1 +663.539,4 (5.224.719,9%) 1,17,2
HNX2,5 0,0 (0,0%) 0,0741,3
HSX477.758,1 +477.689,1 (692.303,1%) 2,68,1
HNX10,7 -1,1 (-9,3%) 0,168,5
HNX2,4 0,0 (0,0%) -1,4-1,7
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược