SSI

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (HSX)

Công bố thông tin: SSI được chấp thuận tạm hoãn công bố BCTC hợp nhất quý IV/2012

CTCP Chứng khoán Sài Gòn (SSI) công bố được chấp thuận tạm hoãn công bố BCTC hợp nhất Q4-2012.

 

Trước đó, SSI được chấp thuận tạm hoãn công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2012 với lý do chờ số liệu từ nhiều công ty liên kết.

Tuy nhiên, công ty đã hoàn thành và công bố vào ngày 27/2/2013.


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.195,60 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 525,50 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 394,12 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX716.636,2 +716.632,8 (20.832.347,4%) 0,416,8
HSX212.336,7 +212.328,0 (2.426.605,4%) -2,1-1,3
HNX3,1 0,0 (0,0%) -1,1-3,3
HSX8.847,5 +8.838,4 (97.124,7%) -0,4-11,6
HNX11,7 -0,3 (-2,5%) 0,619,1
HSX132.710,5 +132.701,7 (1.509.689,3%) 1,17,2
HNX0,0 -2,4 (-100,0%) 0,0741,3
HSX831.652,3 +831.607,4 (1.852.132,3%) 2,68,1
HNX11,1 -0,1 (-0,9%) 0,168,5
HNX0,0 -3,0 (-100,0%) -1,4-1,7
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược