SSI

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (HSX)

Công bố thông tin: SSI được chấp thuận tạm hoãn công bố BCTC hợp nhất quý IV/2012

CTCP Chứng khoán Sài Gòn (SSI) công bố được chấp thuận tạm hoãn công bố BCTC hợp nhất Q4-2012.

 

Trước đó, SSI được chấp thuận tạm hoãn công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2012 với lý do chờ số liệu từ nhiều công ty liên kết.

Tuy nhiên, công ty đã hoàn thành và công bố vào ngày 27/2/2013.


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.195,60 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 525,50 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 394,12 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX35.389,5 +35.385,9 (982.940,8%) 0,416,8
HSX194.642,0 +194.636,8 (3.772.031,2%) -2,1-1,3
HNX3,2 +0,1 (3,2%) -1,1-3,3
HSX477.757,6 +477.745,4 (3.915.945,6%) -0,4-11,6
HNX17,9 -0,1 (-0,6%) 0,619,1
HSX725.483,6 +725.473,3 (7.043.430,3%) 1,17,2
HNX2,5 -0,1 (-3,8%) 0,0741,3
HSX70.779,5 +70.723,0 (125.173,4%) 2,68,1
HNX16,0 -0,7 (-4,2%) 0,168,5
HNX0,0 -2,9 (-100,0%) -1,4-1,7
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược