SSI

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (HSX)

Công bố thông tin: SSI được chấp thuận tạm hoãn công bố BCTC hợp nhất quý IV/2012

CTCP Chứng khoán Sài Gòn (SSI) công bố được chấp thuận tạm hoãn công bố BCTC hợp nhất Q4-2012.

 

Trước đó, SSI được chấp thuận tạm hoãn công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2012 với lý do chờ số liệu từ nhiều công ty liên kết.

Tuy nhiên, công ty đã hoàn thành và công bố vào ngày 27/2/2013.


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.195,60 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 525,50 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 394,12 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX566.231,1 +566.227,5 (15.772.353,2%) 0,416,8
HSX274.268,2 +274.261,7 (4.212.929,5%) -2,1-1,3
HNX3,1 -0,1 (-3,1%) -1,1-3,3
HSX115.015,8 +115.004,0 (974.610,2%) -0,4-11,6
HNX14,8 -0,2 (-1,3%) 0,619,1
HSX566.231,2 +566.220,5 (5.291.779,9%) 1,17,2
HNX0,0 -2,6 (-100,0%) 0,0741,3
HSX504.300,2 +504.232,8 (748.119,9%) 2,68,1
HNX0,0 -12,6 (-100,0%) 0,168,5
HNX2,9 -0,1 (-3,3%) -1,4-1,7
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược