SSI

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (HSX)

Kết quả kinh doanh: Thêm công ty liên kết, SSI lãi hợp nhất trên 164 tỷ đồng trong năm 2012

Lũy kế cả năm 2012, SSI lãi ròng 464,3 tỷ đồng gấp 6 lần năm 2011, trong đó lợi nhuận từ công ty liên kết mang về cho SSI trong năm 2012 hơn 106 tỷ đồng.

CTCP Chứng khoán Sài Gòn SSI vừa công bố kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2012. Theo đó, kết quả hợp nhất sau thuế quý IV/2012 của SSI lãi 164,5 tỷ đồng, tăng 70% so với cùng kỳ 2011 nhờ doanh thu đầu tư chứng khoán góp vốn tăng 58 tỷ tăng so với cùng kỳ năm trước, doanh thu tư vấn tăng 55,3 tỷ đồng (gấp 20 lần), ngoài ra trong kỳ công ty đã thu hồi một phần khoản tiền đầu tư vào quỹ Tầm nhìn SSI (SSIVF).

Lũy kế cả năm 2012, SSI lãi trước thuế 487 tỷ đồng, vượt kế hoạch năm 1,5%. Lãi ròng 464,3 tỷ đồng gấp 6 lần năm 2011, trong đó lợi nhuận từ công ty liên kết mang về cho SSI trong năm 2012 hơn 106 tỷ đồng (năm 2011 khoản này lỗ 36,6 tỷ). 
 
Ngoài ra hoạt động tự doanh, môi giới, tư vấn, lưu ký của SSI năm 2012 đều tăng mạnh so với năm 2011.
 
Tính đến ngày 31/12/2012, SSI có 9 công ty liên kết, trong đó có 2 công ty liên kết được mua mới cổ phần trong quý IV/2012 là CTCP Đầu tư phát triển công nghệ điện tử Viễn thông Elcom (ELC) và CTCP Transimex – Saigon (TMS). 
 
Tính đến cuối năm 2012, SSI nắm 20% cổ phần tại hai công ty này. 7 công ty liên kết trước đó của SSI là HVG, ABT, PAN, NSC, LAF, SSC, GIL.
 
 

Theo - CafeFCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.195,60 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 525,50 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 394,12 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX716.636,2 +716.632,8 (20.832.347,4%) 0,416,8
HSX212.336,7 +212.328,0 (2.426.605,4%) -2,1-1,3
HNX3,1 0,0 (0,0%) -1,1-3,3
HSX8.847,5 +8.838,4 (97.124,7%) -0,4-11,6
HNX11,7 -0,3 (-2,5%) 0,619,1
HSX132.710,5 +132.701,7 (1.509.689,3%) 1,17,2
HNX0,0 -2,4 (-100,0%) 0,0741,3
HSX831.652,3 +831.607,4 (1.852.132,3%) 2,68,1
HNX11,1 -0,1 (-0,9%) 0,168,5
HNX0,0 -3,0 (-100,0%) -1,4-1,7
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược