SSI

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (HSX)

Quyền lợi cổ đông: SSI – 13/3 GDKHQ tham dự đại hội cổ đông thường niên

Thời gian tổ chức dự kiến vào ngày 25/4/2013.

 

 

Ngày 22/02/2013, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM đã có thông báo số 128/2013/TB-SGDHCM về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (mã CK: SSI) như sau:
 
Ngày giao dịch không hưởng quyền : 13/03/2013
 
Ngày đăng ký cuối cùng   : 15/03/2013
 
1. Lý do và mục đích: Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
 
2. Nội dung cụ thể:
 
Thời gian đại hội dự kiến  : 25/04/2013
 
Địa điểm đại hội: Hội trường Thống nhất, Số 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Tp.HCM, Việt Nam
 
Nội dung đại hội: Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên, Công ty sẽ thông báo chi tiết sau.    

Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.195,60 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 525,50 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 394,12 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX716.636,2 +716.632,8 (20.832.347,4%) 0,416,8
HSX212.336,7 +212.328,0 (2.426.605,4%) -2,1-1,3
HNX3,1 0,0 (0,0%) -1,1-3,3
HSX8.847,5 +8.838,4 (97.124,7%) -0,4-11,6
HNX11,7 -0,3 (-2,5%) 0,619,1
HSX132.710,5 +132.701,7 (1.509.689,3%) 1,17,2
HNX0,0 -2,4 (-100,0%) 0,0741,3
HSX831.652,3 +831.607,4 (1.852.132,3%) 2,68,1
HNX11,1 -0,1 (-0,9%) 0,168,5
HNX0,0 -3,0 (-100,0%) -1,4-1,7
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược