SSI

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (HSX)

Công bố thông tin: SSI gia hạn BCTC hợp nhất Quý IV/2012 đến 22/2/2012

Lý do: SSI phải chờ các công ty liên kết công bố BCTC hợp nhất quý 4/2012 mới có thể có đủ số liệu để hoàn thành BCTC của mình.

 

Ngày 08/02/2013, SGDCK Tp.HCM nhận được công văn số 124/2013/CV-SSIHO của CTCP Chứng khoán Sài Gòn đề nghị chấp thuận gia hạn công bố BCTC hợp nhất quý 4/2012 đến ngày 22/02/2013.

Lý do gia hạn: Trong quý 4/2012, Công ty phải hợp nhất BCTC với nhiều công ty con/công ty liên kết theo quy định về lập BCTC mà bản thân một số công ty liên kết này cũng là công ty mẹ của một số công ty khác như HVG, GIL, SSC, LAF, ABT, NSC, TMS, PAN, ELC nên thời hạn công bố BCTC hợp nhất quý 4/2012 của các công ty này cũng là ngày SSI phải công bố thông tin. Tuy nhiên, SSI phải chờ các công ty liên kết công bố BCTC hợp nhất quý 4/2012 mới có thể có đủ số liệu để hoàn thành BCTC của mình.

Căn cứ Điều 5.2 quy định tại Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 5/4/2012, đề nghị xin gia hạn CBTT của Công ty SSI phải được sự chấp thuận bằng văn bản của UBCKNN và Công ty SSI phải thực hiện CBTT ngay sau khi nhận được ý kiến của UBCKNN về vấn đề này.

Công bố thông tin: SSI gia hạn BCTC hợp nhất Quý IV/2012 đến 22/2/2012SSI

Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.195,60 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 525,50 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 394,12 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX716.636,2 +716.632,8 (20.832.347,4%) 0,416,8
HSX212.336,7 +212.328,0 (2.426.605,4%) -2,1-1,3
HNX3,1 0,0 (0,0%) -1,1-3,3
HSX8.847,5 +8.838,4 (97.124,7%) -0,4-11,6
HNX11,7 -0,3 (-2,5%) 0,619,1
HSX132.710,5 +132.701,7 (1.509.689,3%) 1,17,2
HNX0,0 -2,4 (-100,0%) 0,0741,3
HSX831.652,3 +831.607,4 (1.852.132,3%) 2,68,1
HNX11,1 -0,1 (-0,9%) 0,168,5
HNX0,0 -3,0 (-100,0%) -1,4-1,7
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược