SSI

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (HSX)

Công bố thông tin: SSI giải trình nội dung trong BCTC quý IV công ty mẹ

CTCP Chứng khoán Sài Gòn (SSI) xin giải trình nội dung trong BCTC Cty Mẹ Q4-2012 như sau:

Theo yêu cầu, SSI giải trình một số hạng mục trong BCTC riêng quý IV/2012.

Chi tiết trong file đính kèm tại đây.
 


Theo - HOSECác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.195,60 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 525,50 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 394,12 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX442.368,0 +442.364,1 (11.170.810,1%) 0,416,8
HSX725.483,6 +725.477,8 (12.443.872,2%) -2,1-1,3
HNX3,7 +0,1 (2,8%) -1,1-3,3
HSX203.489,4 +203.475,8 (1.490.665,0%) -0,4-11,6
HNX18,9 -0,1 (-0,5%) 0,619,1
HSX663.552,1 +663.539,4 (5.224.719,9%) 1,17,2
HNX2,5 0,0 (0,0%) 0,0741,3
HSX477.758,1 +477.689,1 (692.303,1%) 2,68,1
HNX10,7 -1,1 (-9,3%) 0,168,5
HNX2,4 0,0 (0,0%) -1,4-1,7
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược