SSI

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (HSX)

Kết quả kinh doanh quý IV: SSI lãi 101,5 tỷ đồng, tăng hơn gấp 3 lần so với cùng kỳ

Lũy kế cả năm Công ty lãi 448,52 tỷ đồng, trong khi đó năm 2011 công ty lỗ 59,14 tỷ đồng.

CTCP chứng khoán Sài Gòn (SSI) công bố kết quả kinh doanh riêng lẻ quý IV và lũy kế cả năm 2012.

Theo đó, doanh thu quý SSI đạt 273,42 tỷ đồng, tăng 43% so với cùng kỳ. Trong đó doanh thu từ hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn và doanh thu bảo lãnh phát hành chứng khoán tăng đột biến.

Cụ thể, doanh thu môi giới SSI đạt 18,6 tỷ đồng, doanh thu khác đạt 84,7 tỷ đồng đều giảm nhẹ so với cùng kỳ. Trong khi đó  doanh thu hoạt động đầu chứng khoán góp vốn có mức tăng trưởng 44% khi đạt 110,4 tỷ đồng.

Ngoài ra, doanh thu tư vấn đạt hơn 58,11 tỷ đồng, tăng gấp 20 lần so với con số 2,78 tỷ đồng đạt được trong quý IV/2011.

Trong quý SSI được hoàn nhập dự phòng xấp xỉ 112 tỷ đồng, giúp cho chi phí hoạt động kinh doanh giảm 24% khi phải trả 118,3 tỷ đồng.

Giảm trừ chi phí khác, lợi nhuận sau thuế quý IV/2012 SSI đạt 101,51 tỷ đồng, tăng hơn gấp 3 lần so với cùng kỳ.

Kết thúc năm 2012, doanh thu của SSI tăng không nhiều so với 2011 khi đạt 884,38 tỷ đồng nhưng nhờ khoản hoàn nhập dự phòng nên lợi nhuận sau thuế đạt 448,52 tỷ đồng trong khi năm 2011 lỗ 59,14 tỷ đồng.

Theo giải trình của SSI, quý IV/2012, chi phí dự phòng bao gồm 2,47 tỷ đồng là chi phí dự phòng của ABT, HVG, PAN, LAF, NSC, GIL và đã có 8,22 tỷ đồng cổ tức được nhận trong kỳ của ABT, PAN, NSC.

Khoản chi phí dự phòng và cổ tức này không được tính vào kết quả kinh doanh hợp nhất quý 4/2012 của SSI. Lợi nhuận hợp nhất sẽ được tính thêm kết quả kinh doanh của 7 công ty liên kết theo phương pháp vốn chủ sở hữu. 

Chi tiết kết quả kinh doanh quý IV của SSI


Theo - StoxPlusCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.195,60 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 525,50 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 394,12 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX35.389,5 +35.385,9 (985.679,1%) 0,416,8
HSX442.368,1 +442.360,7 (5.977.846,9%) -2,1-1,3
HNX3,0 0,0 (0,0%) -1,1-3,3
HSX8.847,5 +8.835,1 (71.250,7%) -0,4-11,6
HNX14,1 -0,2 (-1,4%) 0,619,1
HSX690.094,2 +690.081,8 (5.542.825,4%) 1,17,2
HNX0,0 -2,6 (-100,0%) 0,0741,3
HSX442.368,6 +442.306,6 (713.397,8%) 2,68,1
HNX12,9 -1,4 (-9,8%) 0,168,5
HNX0,0 -2,9 (-100,0%) -1,4-1,7
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược