SSI

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (HSX)

Công bố thông tin: SSI thông qua mức giá phát hành cổ phiếu ESOP

Cổ phiếu chào bán theo chương trình lựa chọn người lao động với mức giá 13.400 đồng/CP.

Hội đồng quản trị CTCP Chứng khoán Sài Gòn (SSI) thông qua mức giá chào bán cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

Theo đó, cổ phiếu ESOP sẽ được bán với mức giá 13.400 đồng/CP và thời gian thực hiện từ ngày 17/1/2013.
 


Theo - StoxPlusCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.195,60 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 525,50 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 394,12 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX716.636,2 +716.632,8 (20.832.347,4%) 0,416,8
HSX212.336,7 +212.328,0 (2.426.605,4%) -2,1-1,3
HNX3,1 0,0 (0,0%) -1,1-3,3
HSX8.847,5 +8.838,4 (97.124,7%) -0,4-11,6
HNX11,7 -0,3 (-2,5%) 0,619,1
HSX132.710,5 +132.701,7 (1.509.689,3%) 1,17,2
HNX0,0 -2,4 (-100,0%) 0,0741,3
HSX831.652,3 +831.607,4 (1.852.132,3%) 2,68,1
HNX11,1 -0,1 (-0,9%) 0,168,5
HNX0,0 -3,0 (-100,0%) -1,4-1,7
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược