SRA

Công ty Cổ phần SARA Việt Nam (HNX)

BCTC quý III: SRA lỗ 787 triệu đồng

Trong quý 3/2012 công ty không phát sinh doanh thu.

CTCP Sara Việt Nam (SRA) công bố BCTC quý 3/2012.

Theo đó, trong kỳ công ty không phát sinh doanh thu, tuy nhiên vẫn tốn các chi phí khác dẫn đến khoản lỗ ròng 787 triệu đồng.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần 215 triệu đồng, giảm 99%, lỗ ròng 1.9 tỷ đồng.


Theo - HNX/VietstockKẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 0

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế N/A
Lợi nhuận sau thuế N/A
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX70.779,0 +70.771,5 (943.619,3%) 0,0-327,7
HSX521.994,7 +521.952,6 (1.239.792,4%) 5,76,9
UPCOM0,0 -5,7 (-100,0%) -1,2-4,0
UPCOM0,0 -7,7 (-100,0%) 1,54,8
HNX19,8 +0,3 (1,5%) -0,9-4,0
UPCOM1,6 0,0 (0,0%) -0,1-37,5
HNX0,0 -12,0 (-100,0%) 1,95,0

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược