SRA

Công ty Cổ phần SARA Việt Nam (HNX)

Kết quả kinh doanh: Thu không đủ chi, SRA lỗ hơn 1 tỷ đồng trong 6 tháng

Nguyên nhân là do doanh thu sụt giảm đột biến nên không đủ bù đắp chi phí.

Công ty cổ phần Sara Việt Nam (SRA) công bố Báo cáo tài chính quý II/2012 với mức lỗ sau thuế 662 triệu đồng.

Nguyên nhân là do trong quý II/2011 Công ty có chuyển nhượng quyền đầu tư dự án 13/10 nên doanh thu tương đối cao, sang quý II/2012 công ty chủ yếu đầu tư vào các dự án nên doanh thu giảm nhiều so với cùng kỳ năm trước, cụ thể doanh thu giảm đột biến từ 5,4 tỷ xuống 48 triệu.

Quý II năm nay doanh thu chủ yếu là hoạt động tài chính và dịch vụ phần mền, thiết kế website, do tình hình kinh tế khó khăn nên đã làm ảnh hưởng đến tình hình đầu tư của công ty.

Vì vậy doanh thu tài chính chỉ đạt 112 triệu đồng, trong bối cảnh chi phí quản lý lên tới 776 triệu khiến công ty lỗ thuần 662 triệu đồng.

Nâng mức lỗ lũy kế 6 tháng đầu năm lên 1,1 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước doanh nghiệp này có lãi hơn 1 tỷ đồng.


Theo - HNXKẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 0

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế N/A
Lợi nhuận sau thuế N/A
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX70.779,0 +70.771,5 (943.619,3%) 0,0-327,7
HSX521.994,7 +521.952,6 (1.239.792,4%) 5,76,9
UPCOM0,0 -5,7 (-100,0%) -1,2-4,0
UPCOM0,0 -7,7 (-100,0%) 1,54,8
HNX19,8 +0,3 (1,5%) -0,9-4,0
UPCOM1,6 0,0 (0,0%) -0,1-37,5
HNX0,0 -12,0 (-100,0%) 1,95,0

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược