SRA

Công ty Cổ phần SARA Việt Nam (HNX)

SRA: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2012

CTCP Sara Việt Nam (SRA) Báo cáo quản trị công ty bán niên 2012.

Chi tiết xem file đính kèm


Theo - HNXKẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 0

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế N/A
Lợi nhuận sau thuế N/A
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX44.236,9 +44.229,9 (631.855,3%) 0,0-327,7
HSX88.474,1 +88.429,5 (198.272,3%) 5,76,9
UPCOM0,0 -8,2 (-100,0%) -1,2-4,0
UPCOM0,0 -9,0 (-100,0%) 1,54,8
HNX51,2 +4,6 (9,9%) -0,9-4,0
UPCOM2,0 +0,2 (11,1%) -0,1-37,5
HNX0,0 -12,0 (-100,0%) 1,95,0

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược