SRA

Công ty Cổ phần SARA Việt Nam (HNX)

SRA: Quý IV/2011 lỗ 200 triệu đồng, lợi nhuận cả năm giảm mạnh

Công ty Cổ phần SARA Việt Nam (SRA) công bố kết quả kinh doanh quý IV/2011 trong đó, doanh thu đạt 692 triệu đồng giảm 81,1% so với cùng kỳ năm 2010.

Trừ đi giá vốn hàng bán và các khoản chi phí các hết quý công ty lỗ 200 triệu đồng, trong khi đó so với quý IV/2010 công ty lãi 1,5 tỷ đồng.

Tuy vậy, cả năm doanh thu của công ty vẫn đạt 21,3 tỷ đồng tăng 156,6% so với năm 2010, nhưng giá vốn hàng bán tăng cao nên LNST chỉ đạt 169,8 triệu đồng giảm mạnh 93,8% so với năm 2010.

Báo cáo Tài chính quý IV/2011.

 

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 0

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế N/A
Lợi nhuận sau thuế N/A
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX70.779,0 +70.771,5 (943.619,3%) 0,0-327,7
HSX521.994,7 +521.952,6 (1.239.792,4%) 5,76,9
UPCOM0,0 -5,7 (-100,0%) -1,2-4,0
UPCOM0,0 -7,7 (-100,0%) 1,54,8
HNX19,8 +0,3 (1,5%) -0,9-4,0
UPCOM1,6 0,0 (0,0%) -0,1-37,5
HNX0,0 -12,0 (-100,0%) 1,95,0

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược