SRA

Công ty Cổ phần SARA Việt Nam (HNX)

SRA: Bổ nhiệm ông Trương Đức Thắng làm Tổng Giám đốc

Công ty Cổ phần SARA Việt Nam (SRA) thông báo bổ nhiệm ông Trương Đức Thắng làm Tổng Giám đốc

CTCP SARA Việt Nam bổ nhiệm ông Trương Đức Thắng giữ chức vụ Tổng Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của Công ty thay cho ông Đặng Đình Ban kể từ ngày 10/01/2012.


Theo - HNXKẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 0

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế N/A
Lợi nhuận sau thuế N/A
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX70.779,0 +70.771,5 (943.619,3%) 0,0-327,7
HSX521.994,7 +521.952,6 (1.239.792,4%) 5,76,9
UPCOM0,0 -5,7 (-100,0%) -1,2-4,0
UPCOM0,0 -7,7 (-100,0%) 1,54,8
HNX19,8 +0,3 (1,5%) -0,9-4,0
UPCOM1,6 0,0 (0,0%) -0,1-37,5
HNX0,0 -12,0 (-100,0%) 1,95,0

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược