SRA

Công ty Cổ phần SARA Việt Nam (HNX)

SRA: Giải trình biến động Lợi nhuận Quý III/2011

CTCP Sara Việt Nam (SRA) thông báo giải trình lợi nhuận sau thuế Quý III/2011 giảm so với Quý III/2010.

Trong quý III/2011, Công ty chủ yếu đầu tư vào các dự án nên doanh thu giảm nhiều so với cùng kỳ năm trước.

 

Doanh thu quý III/2011 chủ yếu là hoat động tài chính và dịch vụ phần mềm, thiết kế website.

 

Do chi phí quản lý cao, doanh thu không đủ để chi phí nên Quý III năm nay đã lỗ 493,6 triệu đồng.


Theo - HNXKẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 0

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế N/A
Lợi nhuận sau thuế N/A
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX70.779,0 +70.771,5 (943.619,3%) 0,0-327,7
HSX521.994,7 +521.952,6 (1.239.792,4%) 5,76,9
UPCOM0,0 -5,7 (-100,0%) -1,2-4,0
UPCOM0,0 -7,7 (-100,0%) 1,54,8
HNX19,8 +0,3 (1,5%) -0,9-4,0
UPCOM1,6 0,0 (0,0%) -0,1-37,5
HNX0,0 -12,0 (-100,0%) 1,95,0

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược