SPI

Công ty Cổ phần Đá Spilít (HNX)

Thay đổi nhân sự: SPI bổ nhiệm quyền Kế toán trưởng

Hội đồng quản trị của CTCP Đá Spilít (SPI) thống nhất bổ nhiệm quyền kết toán trưởng.

 

Theo đó, bà Lê Thị Dung hiện tại làm phó phòng kế toán được nắm giữ tạm thời chức vụ quyền kế toán trưởng kể từ ngày 29/1/2013 đến 29/4/2013.

Cùng ngày, SPI công bố báo cáo quản trị năm 2012 với 01 cuộc họp Hội đồng quản trị và 01 nghị quyết.

Giao dịch cổ phiếu: Có 03 giao dịch mua/bán cổ phiếu của cổ đông nội bộ được thực hiện gồm:

  • CTCP Khoáng sản Hòa Bình – tổ chức có liên quan tới bà Đỗ Thị Cẩm Thúy đã bán 500.000 CP;
  • Bà Trần Thanh Huyền – người có liên quan tới ông Trần Quế Lâm – đã bán 100 CP;
  • Ông Trần Đình Giang - người có liên quan tới ông Trần Quế Lâm đã bán 100 CP.

Chi tiết báo cáo quản trị năm 2012.


Theo - HNXKẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 0

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế N/A
Lợi nhuận sau thuế N/A
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -3,3 (-100,0%) 0,410,8
HNX22,4 +0,9 (4,2%) 2,28,2
HNX0,0 -9,1 (-100,0%) -2,2-3,5
HSX406.978,7 +406.965,2 (3.003.432,8%) 8,75,4
UPCOM12,3 +0,3 (2,5%) 1,66,6
HNX0,0 -0,7 (-100,0%) -1,9-3,7
HSX194.642,0 +194.637,3 (4.185.748,8%) 0,827,4
HNX43,0 +3,9 (10,0%) 22,24,0
HNX0,0 -1,0 (-100,0%) -0,4-9,5
HSX0,5 0,0 (0,0%) 0,520,8
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược