SPI

Công ty Cổ phần Đá Spilít (HNX)

Công bố thông tin: SPI thay đổi địa chỉ nhận văn thư, tài liệu

Công ty Cổ phần Đá Spilit thay đổi địa chỉ nhận văn thư, tài liệu của công ty.

Công ty Cổ phần Đá Spilit có địa chỉ tại: xóm Tam Quy 3, Hiện nay, tất cả các công văn, tài liệu xã Hà Tân, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa.

Hiện nay, tất cả các công văn, tài liệu Quý cơ quan đều gửi về cho công ty Chúng tôi theo địa chỉ trên. Tuy nhiên do hạn chế vì công ty ở tỉnh lẻ, các công văn, tài liệu mà Quý cơ quan gửi cho công ty chúng tôi thường xuyên bị thất lạc hoặc đến chậm, dẫn đến tình trạng gây chậm chễ cho việc thực thi các quy định mà phía Quý cơ quan yêu cầu cũng như ảnh hưởng đến quyền lợi của Công ty chúng tôi.

Để thuận lợi cho việc liên lạc, trao đổi cũng như triển khai, thực hiện các công việc của một tổ chức Niêm Yết, chúng tôi xin được thay đổi địa chỉ nhận văn thư, tài liệu đến địa chỉ Văn phòng đại diện của chúng tôi đặt tại:

Địa chỉ: Tầng 2, Số 134 – B4, khu đô thị mới Đại Kim, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội
Email:     Spilit@gmail.com
Điện thoại: 043.6419220
Fax: 043.6419300
 


Theo - HNXKẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 0

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế N/A
Lợi nhuận sau thuế N/A
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX3,3 +0,2 (6,5%) 0,410,8
HNX0,0 -23,5 (-100,0%) 2,28,2
HNX0,0 -9,1 (-100,0%) -2,2-3,5
HSX406.978,7 +406.965,2 (3.003.432,8%) 8,75,4
UPCOM0,0 -11,6 (-100,0%) 1,66,6
HNX1,0 -0,1 (-9,1%) -1,9-3,7
HSX194.642,0 +194.637,3 (4.185.748,8%) 0,827,4
HNX40,0 -0,1 (-0,2%) 22,24,0
HNX0,0 -1,0 (-100,0%) -0,4-9,5
HSX0,5 0,0 (0,0%) 0,520,8
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược