SPI

Công ty Cổ phần Đá Spilít (HNX)

BCTC quý III/2012: SPI không được gia hạn nộp BCTC

HNX không chấp thuận việc gia hạn nộp BCTC quý III/2012 của SPI và yêu cầu công ty công bố thông tin theo quy định.

Ngày 29/10/2012, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đã nhận được văn bản số 55/cv ngày 19/10/2012 của CTCP Đá SPILÍT (SPI) về việc gia hạn công bố thông tin báo cáo tài quý III/2012 đến ngày 31/10/2012 với lý do việc tổng hợp, xử lý số liệu kế toán vẫn chưa hoàn thành.

HNX đã có công văn phúc đáp, Theo quy tại Điểm 3, Điều 10 Thông tư 52/2012/TT-BTC, công ty phải công bố báo cáo tài chính quý III trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày kết thúc quý. Điều này có nghĩa là thời gian đề nghị gia hạn đã hết. Vì vậy, HNX đề nghị công ty thực hiện công bố báo cáo tài chính quý III/2012 theo quy định hiện hành.


Theo - HNXKẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 0

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế N/A
Lợi nhuận sau thuế N/A
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX2,5 -0,2 (-7,4%) 0,410,8
HNX19,7 0,0 (0,0%) 2,28,2
HNX0,0 -9,1 (-100,0%) -2,2-3,5
HSX406.978,7 +406.964,5 (2.855.890,9%) 8,75,4
UPCOM0,0 -12,0 (-100,0%) 1,66,6
HNX0,0 -1,2 (-100,0%) -1,9-3,7
HSX831.651,9 +831.646,4 (15.120.843,5%) 0,827,4
HNX50,0 +4,4 (9,6%) 22,24,0
HNX0,0 -1,0 (-100,0%) -0,4-9,5
HSX0,5 0,0 (0,0%) 0,520,8
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược