SJ1

Công ty Cổ phần Thủy sản số 1 (HNX)

Công bố thông tin: SJ1 - 16/4 sẽ họp ĐHCĐ thường niên năm 2013

CTCP Thủy sản Số 1 thông báo tổ chức ĐHĐCĐ 2013.

Theo đó, HĐQT đã thông qua việc tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2013 như sau:

+Thời gian: 8h ngày 16/4/2013

+Địa điểm: Khách sạn New World - Phòng khánh Tiết Mekong (Lầu 10 76 Lê Lai, Bến Thành, TPHCM


Theo - HNX



Các tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 198,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 8,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 6,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX53.084,3 +53.072,0 (431.479,5%) 2,88,8
HSX17.695,2 +17.654,2 (43.111,6%) 8,94,7
HSX575.078,6 +575.060,5 (3.177.129,8%) 1,68,0
HSX8.847,4 +8.841,7 (153.234,8%) 2,38,5
HSX212.336,9 +212.313,3 (899.632,5%) 1,08,4
HSX716.636,3 +716.624,9 (6.313.875,9%) 0,712,2
UPCOM0,0 -0,4 (-100,0%) 0,85,8
UPCOM0,0 -0,3 (-100,0%) 2,72,6
HNX0,0 -3,1 (-100,0%) 1,12,9
UPCOM0,0 -0,4 (-100,0%) -36,90,0
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược