SJ1

Công ty Cổ phần Thủy sản số 1 (HNX)

Công bố thông tin: SJ1 - 16/4 sẽ họp ĐHCĐ thường niên năm 2013

CTCP Thủy sản Số 1 thông báo tổ chức ĐHĐCĐ 2013.

Theo đó, HĐQT đã thông qua việc tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2013 như sau:

+Thời gian: 8h ngày 16/4/2013

+Địa điểm: Khách sạn New World - Phòng khánh Tiết Mekong (Lầu 10 76 Lê Lai, Bến Thành, TPHCM


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 198,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 8,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 6,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX123.863,2 +123.850,2 (952.693,5%) 2,88,8
HSX176.947,6 +176.904,1 (406.676,2%) 8,94,7
HSX8.847,7 +8.814,4 (26.469,7%) 1,68,0
HSX4,9 0,0 (0,0%) 2,38,5
HSX813.957,4 +813.927,2 (2.695.123,2%) 1,08,4
HSX716.636,3 +716.626,1 (7.025.745,7%) 0,712,2
UPCOM0,0 -0,3 (-100,0%) 0,85,8
UPCOM0,0 -0,4 (-100,0%) 2,72,6
HNX0,0 -3,3 (-100,0%) 1,12,9
UPCOM0,0 -0,6 (-100,0%) -36,90,0
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược