SJ1

Công ty Cổ phần Thủy sản số 1 (HNX)

Nghị quyết HĐQT: SJ1 - 16/04 tổ chức ĐHCĐ thường niên 2013

CTCP Thủy sản Số 1 thông báo việc tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2013.

Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên 2013 như sau:

- Thời gian: 16/04/2013

- Địa điểm: Khách san New World, 76 Lê Lai, Bến Thành, Q1, TPHCM

- Thời gian chốt danh sách cổ đông: 26/03/2013


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 198,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 8,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 6,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX389.284,0 +389.273,2 (3.604.381,0%) 2,88,8
HSX8.847,7 +8.811,5 (24.341,2%) 8,94,7
HSX8.847,5 +8.835,6 (74.248,6%) 1,68,0
HSX8.847,4 +8.843,4 (222.756,4%) 2,38,5
HSX424.673,5 +424.657,2 (2.605.258,7%) 1,08,4
HSX424.673,4 +424.660,8 (3.370.323,8%) 0,712,2
UPCOM0,0 -0,5 (-100,0%) 0,85,8
UPCOM0,0 -0,3 (-100,0%) 2,72,6
HNX0,0 -2,9 (-100,0%) 1,12,9
UPCOM0,0 -0,6 (-100,0%) -36,90,0
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược