SJ1

Công ty Cổ phần Thủy sản số 1 (HNX)

Nghị quyết HĐQT: SJ1 - 16/04 tổ chức ĐHCĐ thường niên 2013

CTCP Thủy sản Số 1 thông báo việc tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2013.

Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên 2013 như sau:

- Thời gian: 16/04/2013

- Địa điểm: Khách san New World, 76 Lê Lai, Bến Thành, Q1, TPHCM

- Thời gian chốt danh sách cổ đông: 26/03/2013


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 198,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 8,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 6,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX8.847,5 +8.835,3 (72.420,3%) 2,88,8
HSX8.847,8 +8.804,5 (20.310,2%) 8,94,7
HSX185.794,8 +185.776,3 (1.004.195,9%) 1,68,0
HSX70.778,9 +70.772,8 (1.147.046,5%) 2,38,5
HSX362.742,0 +362.719,0 (1.577.039,1%) 1,08,4
HSX698.941,6 +698.930,6 (6.353.914,1%) 0,712,2
UPCOM0,5 +0,1 (25,0%) 0,85,8
UPCOM0,4 +0,1 (33,3%) 2,72,6
HNX3,2 +0,1 (3,2%) 1,12,9
UPCOM0,5 +0,1 (25,0%) -36,90,0
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược