SJ1

Công ty Cổ phần Thủy sản số 1 (HNX)

KQKD 2012: SJ1 vượt kế hoạch lợi nhuận, EPS đạt 3.061 đồng

Điểm đáng chú ý là cuối năm 2012 công ty có quỹ thặng dư vốn cổ phần hơn 26 tỷ đồng, quỹ đầu tư phát triển 10,6 tỷ đồng và LNST chưa phân phối 21 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Thủy sản Số 1 (SJ1) thông báo kết quả kinh doanh quý 4 và cả năm 2012.

Kiểm soát được giá vốn xoay quanh 88% doanh thu thuần nên việc doanh thu thuần tăng 22% lên 109 tỷ đồng đã giúp lãi gộp quý 4 đạt 12,59 tỷ đồng, tăng 18,55% so với cùng kỳ.

LNST của riêng quý 4 đạt 5,12 tỷ đồng, tăng nhẹ 0,39%. Lũy kế cả năm 2012, SJ1 lãi 11,79 tỷ đồng, tương đương tăng nhẹ so với năm 2011. So với kế hoạch 14,5 tỷ đồng LNTT được ĐHCĐ giao phó, kết thúc năm 2012 công ty đã vượt hơn 100 triệu đồng

Với vốn điều lệ 38,5 tỷ đồng, EPS năm 2012 của SJ1 đạt 3.061 đồng. Điểm đáng chú ý là cuối năm 2012 công ty có quỹ thặng dư vốn cổ phần hơn 26 tỷ đồng, quỹ đầu tư phát triển 10,6 tỷ đồng và LNST chưa phân phối 21 tỷ đồng.

Số dư tiền và các khoản tương đương tiền cuối năm 2012 đạt 1,1 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức 6,3 tỷ đồng đầu năm.

Báo cáo KQKD

Chỉ tiêu

Q4/2012

Q4/2011

Thay đổi

Năm 2012

Năm 2011

Thay đổi

Doanh thu thuần

108.7

89.05

22.07%

330.18

242.76

36.01%

Giá vốn

96.1

78.43

22.53%

294.28

210.95

39.50%

Tỷ trọng giá vốn/DT

88.41%

88.07%

 

89.13%

86.90%

 

LN gộp

12.59

10.62

18.55%

35.91

31.8

12.92%

LNST

5.12

5.10

0.39%

11.79

11.51

2.43%


Theo - CafeFCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 198,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 8,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 6,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX88.473,7 +88.460,3 (657.697,3%) 2,88,8
HSX8.847,8 +8.802,8 (19.561,8%) 8,94,7
HSX26.542,5 +26.503,9 (68.663,0%) 1,68,0
HSX247.726,1 +247.721,9 (5.815.067,1%) 2,38,5
HSX106.168,6 +106.141,0 (384.568,9%) 1,08,4
HSX221.184,1 +221.176,0 (2.737.326,7%) 0,712,2
UPCOM0,4 +0,1 (33,3%) 0,85,8
UPCOM0,4 +0,1 (33,3%) 2,72,6
HNX3,4 -0,3 (-8,1%) 1,12,9
UPCOM0,0 -0,6 (-100,0%) -36,90,0
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược