SJ1

Công ty Cổ phần Thủy sản số 1 (HNX)

Giao dịch nội bộ: Tổng Giám đốc SJ1 đã mua 5.400 CP

Tăng lượng cổ phiếu nắm giữ lên 119.170 CP (tỷ lệ 3,1%).

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Ngô Đức Dũng

Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc

Mã chứng khoán: SJ1

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 113.770 CP (tỷ lệ 2,96%)

Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 100.000 CP

Số lượng cổ phiếu đã mua: 5.400 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 119.170 CP (tỷ lệ 3,1%)

Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Giá thị trường không phù hợp

Ngày bắt đầu giao dịch: 01/08/2012

Ngày kết thúc giao dịch: 30/08/2012.


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 198,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 8,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 6,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX8.847,5 +8.836,3 (78.895,3%) 2,88,8
HSX8.847,7 +8.813,2 (25.545,5%) 8,94,7
HSX8.847,5 +8.833,5 (63.096,5%) 1,68,0
HSX221.184,1 +221.179,4 (4.736.175,2%) 2,38,5
HSX141.558,0 +141.536,6 (661.385,9%) 1,08,4
HSX672.399,5 +672.386,8 (5.294.384,2%) 0,712,2
UPCOM0,0 -0,7 (-100,0%) 0,85,8
UPCOM0,0 -0,4 (-100,0%) 2,72,6
HNX2,9 0,0 (0,0%) 1,12,9
UPCOM0,0 -0,5 (-100,0%) -36,90,0
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược