SJ1

Công ty Cổ phần Thủy sản số 1 (HNX)

Giao dịch nội bộ: Tổng Giám đốc SJ1 đã mua 5.400 CP

Tăng lượng cổ phiếu nắm giữ lên 119.170 CP (tỷ lệ 3,1%).

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Ngô Đức Dũng

Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc

Mã chứng khoán: SJ1

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 113.770 CP (tỷ lệ 2,96%)

Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 100.000 CP

Số lượng cổ phiếu đã mua: 5.400 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 119.170 CP (tỷ lệ 3,1%)

Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Giá thị trường không phù hợp

Ngày bắt đầu giao dịch: 01/08/2012

Ngày kết thúc giao dịch: 30/08/2012.


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 198,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 8,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 6,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX176.947,3 +176.933,8 (1.310.621,0%) 2,88,8
HSX88.474,1 +88.430,0 (200.749,2%) 8,94,7
HSX353.894,8 +353.858,1 (964.191,0%) 1,68,0
HSX5,0 0,0 (0,0%) 2,38,5
HSX433.520,9 +433.492,0 (1.499.972,5%) 1,08,4
HSX88.473,7 +88.463,4 (854.718,4%) 0,712,2
UPCOM0,5 0,0 (0,0%) 0,85,8
UPCOM0,4 0,0 (0,0%) 2,72,6
HNX3,5 +0,1 (2,9%) 1,12,9
UPCOM0,5 +0,1 (25,0%) -36,90,0
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược