SJ1

Công ty Cổ phần Thủy sản số 1 (HNX)

Giao dịch nội bộ: Tổng Giám đốc SJ1 đã mua 5.400 CP

Tăng lượng cổ phiếu nắm giữ lên 119.170 CP (tỷ lệ 3,1%).

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Ngô Đức Dũng

Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc

Mã chứng khoán: SJ1

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 113.770 CP (tỷ lệ 2,96%)

Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 100.000 CP

Số lượng cổ phiếu đã mua: 5.400 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 119.170 CP (tỷ lệ 3,1%)

Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Giá thị trường không phù hợp

Ngày bắt đầu giao dịch: 01/08/2012

Ngày kết thúc giao dịch: 30/08/2012.


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 198,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 8,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 6,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX8.847,5 +8.836,7 (81.821,0%) 2,88,8
HSX8.847,8 +8.809,2 (22.821,6%) 8,94,7
HSX106.168,4 +106.158,4 (1.061.584,2%) 1,68,0
HSX44.236,8 +44.232,9 (1.128.390,8%) 2,38,5
HSX176.947,4 +176.928,8 (951.230,1%) 1,08,4
HSX327.352,4 +327.341,3 (2.949.021,0%) 0,712,2
UPCOM0,0 -0,7 (-100,0%) 0,85,8
UPCOM0,0 -0,5 (-100,0%) 2,72,6
HNX3,7 -0,1 (-2,6%) 1,12,9
UPCOM0,0 -0,7 (-100,0%) -36,90,0
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược