SJ1

Công ty Cổ phần Thủy sản số 1 (HNX)

Lấy ý kiến cổ đông: SJ1 - Cty Hùng Hậu mua quá 25% vốn

Cty Hùng Hậu tỷ lệ sở hữu vượt quá 25% vốn cổ phần mà không cần chào mua công khai.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

Tổ chức đăng ký:    Công ty cổ phần Thủy sản Số 1

Mã chứng khoán:    SJ1

Ngày đăng ký cuối cùng:     07/09/2012

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/09/2012

Lý do và mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Thời gian thực hiện dự kiến: Từ 12/09/2012 đến 28/09/2012.

Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty tại 1004A Âu cơ, P. Phú Trung, Q.Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh.

Nội dung lấy ý kiến: Xin cổ đông chấp thuận đồng ý cho Công ty Cổ phần phát triển Hùng Hậu mua cổ phần Công ty Cổ phần Thủy sản Số 1 (SJ1) dẫn đến tỷ lệ sở hữu vượt quá 25% vốn cổ phần mà không cần chào mua công khai.


Theo - VSDCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 198,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 8,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 6,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX8.847,5 +8.835,3 (72.420,3%) 2,88,8
HSX8.847,8 +8.804,5 (20.310,2%) 8,94,7
HSX185.794,8 +185.776,3 (1.004.195,9%) 1,68,0
HSX70.778,9 +70.772,8 (1.147.046,5%) 2,38,5
HSX362.742,0 +362.719,0 (1.577.039,1%) 1,08,4
HSX698.941,6 +698.930,6 (6.353.914,1%) 0,712,2
UPCOM0,5 +0,1 (25,0%) 0,85,8
UPCOM0,4 +0,1 (33,3%) 2,72,6
HNX3,2 +0,1 (3,2%) 1,12,9
UPCOM0,5 +0,1 (25,0%) -36,90,0
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược