SJ1

Công ty Cổ phần Thủy sản số 1 (HNX)

SJ1: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2012

CTCP Thủy sản số 1 (SJ1) báo cáo quản trị công ty bán niên 2012.

Chi tiết xem file đính kèm tại đây


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 198,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 8,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 6,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX13,0 0,0 (0,0%) 2,88,8
HSX44,1 0,0 (0,0%) 8,94,7
HSX88.474,0 +88.436,8 (237.733,3%) 1,68,0
HSX5,0 0,0 (0,0%) 2,38,5
HSX176.947,5 +176.919,1 (624.053,4%) 1,08,4
HSX17.694,8 +17.684,2 (166.832,3%) 0,712,2
UPCOM0,0 -0,5 (-100,0%) 0,85,8
UPCOM0,0 -0,4 (-100,0%) 2,72,6
HNX0,0 -3,4 (-100,0%) 1,12,9
UPCOM0,0 -0,4 (-100,0%) -36,90,0
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược