SJ1

Công ty Cổ phần Thủy sản số 1 (HNX)

SJ1: Ủy viên HĐQT đăng ký bán 10.000 CP

Thời gian thực hiện giao dịch từ ngày 12/07/2012 đến ngày 03/08/2012.

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Đức Dũng

Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT

Mã chứng khoán: SJ1

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 10.000 CP (tỷ lệ 0,26%)

Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 10.000 CP

Mục đích thực hiện giao dịch: Giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân

Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh

Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 12/07/2012

Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 03/08/2012.


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 198,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 8,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 6,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX8.847,5 +8.836,7 (81.821,0%) 2,88,8
HSX35.389,8 +35.351,8 (93.031,1%) 8,94,7
HSX176.947,3 +176.937,2 (1.751.853,5%) 1,68,0
HSX8.847,4 +8.843,2 (211.055,1%) 2,38,5
HSX778.567,9 +778.549,3 (4.185.748,8%) 1,08,4
HSX0,1 -10,9 (-98,9%) 0,712,2
UPCOM0,0 -0,7 (-100,0%) 0,85,8
UPCOM0,0 -0,5 (-100,0%) 2,72,6
HNX3,4 -0,3 (-8,1%) 1,12,9
UPCOM0,0 -0,7 (-100,0%) -36,90,0
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược