SJ1

Công ty Cổ phần Thủy sản số 1 (HNX)

SJ1: Chủ tịch HĐQT bán bất thành 599.580 CP

Ông Trần Văn Hậu - Chủ tịch HĐQT CTCP Thủy sản số 1 (SJ1) bán bất thành 599.580 CP do mức giá không đạt như kỳ vọng nên chưa giao dịch được.

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Văn Hậu

Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT

Mã chứng khoán: SJ1

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 848.100 CP (tỷ lệ 24,23%)

Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 599.580 CP

Số lượng cổ phiếu đã bán: 0 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 848.100 CP (tỷ lệ 24,23%)

Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Mức giá không đạt như kỳ vọng nên chưa giao dịch được.

Ngày bắt đầu giao dịch: 05/04/2012

Ngày kết thúc giao dịch: 01/06/2012.


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 198,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 8,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 6,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX88.473,7 +88.460,3 (657.697,3%) 2,88,8
HSX8.847,8 +8.802,8 (19.561,8%) 8,94,7
HSX26.542,5 +26.503,9 (68.663,0%) 1,68,0
HSX247.726,1 +247.721,9 (5.815.067,1%) 2,38,5
HSX106.168,6 +106.141,0 (384.568,9%) 1,08,4
HSX221.184,1 +221.176,0 (2.737.326,7%) 0,712,2
UPCOM0,0 -0,3 (-100,0%) 0,85,8
UPCOM0,0 -0,3 (-100,0%) 2,72,6
HNX3,4 +0,1 (3,0%) 1,12,9
UPCOM0,0 -0,4 (-100,0%) -36,90,0
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược