SJ1

Công ty Cổ phần Thủy sản số 1 (HNX)

SJ1: Chủ tịch HĐQT bán bất thành 599.580 CP

Ông Trần Văn Hậu - Chủ tịch HĐQT CTCP Thủy sản số 1 (SJ1) bán bất thành 599.580 CP do mức giá không đạt như kỳ vọng nên chưa giao dịch được.

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Văn Hậu

Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT

Mã chứng khoán: SJ1

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 848.100 CP (tỷ lệ 24,23%)

Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 599.580 CP

Số lượng cổ phiếu đã bán: 0 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 848.100 CP (tỷ lệ 24,23%)

Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Mức giá không đạt như kỳ vọng nên chưa giao dịch được.

Ngày bắt đầu giao dịch: 05/04/2012

Ngày kết thúc giao dịch: 01/06/2012.


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 198,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 8,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 6,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX132.710,5 +132.699,7 (1.228.701,0%) 2,88,8
HSX17.695,1 +17.656,1 (45.214,0%) 8,94,7
HSX8.847,5 +8.837,5 (88.374,6%) 1,68,0
HSX44.236,8 +44.232,1 (941.109,4%) 2,38,5
HSX53.084,4 +53.065,5 (280.769,6%) 1,08,4
HSX575.078,5 +575.066,0 (4.582.199,0%) 0,712,2
UPCOM0,0 -0,7 (-100,0%) 0,85,8
UPCOM0,0 -0,5 (-100,0%) 2,72,6
HNX3,4 -0,2 (-5,6%) 1,12,9
UPCOM0,0 -0,7 (-100,0%) -36,90,0
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược