SJ1

Công ty Cổ phần Thủy sản số 1 (HNX)

SJ1: Thay đổi thành viên HĐQT

CTCP Thủy sản số 1 (SJ1) thông báo thay đổi thành viên HĐQT kể từ ngày 31/05/2012.

Bà Nguyễn Thị Liên Phượng và bà Nguyễn Thị Bạch Nhạn thôi nhiệm thành viên HĐQT kể từ ngày 31/05/2012.


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 198,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 8,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 6,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX13,5 0,0 (0,0%) 2,88,8
HSX44,1 0,0 (0,0%) 8,94,7
HSX88.474,0 +88.437,3 (240.973,5%) 1,68,0
HSX5,0 0,0 (0,0%) 2,38,5
HSX35.389,7 +35.360,8 (122.355,8%) 1,08,4
HSX318.505,1 +318.494,7 (3.077.243,6%) 0,712,2
UPCOM0,5 0,0 (0,0%) 0,85,8
UPCOM0,4 0,0 (0,0%) 2,72,6
HNX0,0 -3,4 (-100,0%) 1,12,9
UPCOM0,4 0,0 (0,0%) -36,90,0
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược