SHS

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội (HNX)

ĐHCĐ thuờng niên 2013: SHS - Năm 2013 đặt mục tiêu lãi 54 tỷ đồng, tăng 76%

SHS nhìn nhận năm 2013 vẫn là năm cơ hội cho hoạt động tự doanh khi giá cổ phiếu vẫn ở mức thấp. Ngày 04/04/2013 SHS tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2013.

CTCP Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội (SHS) công bố 13h30 ngày 04/04/2013 tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2013 tại Hội trường trung tâm hội nghị Công đoàn, tầng 7 số 1 Yết Kiêu, Hà Nội.

Theo kế hoạch kinh doanh 2013 trình đại hội cổ đông, SHS đặt kế hoạch doanh thu 234 tỷ đồng, thấp hơn thực hiện năm 2012 gần 36%, trong đó doanh thu môi giới đặt mức tăng trưởng 87%, đạt 40 tỷ năm 2013, doanh thu tự doanh do năm 2012 bán danh mục cổ phiếu, đạt 273 tỷ, năm 2013 đặt kế hoạch đạt 115 tỷ, giảm 57% so với thực hiện năm trước, doanh thu khác đạt 68 tỷ, xấp xỉ năm 2012.

SHS đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2013 đạt 54,23 tỷ đồng, tăng 76% so với thực hiện năm 2012 nhờ kỳ vọng cắt giảm được 46% chi phí so với năm trước.

Đánh giá những khó khăn trong năm 2013 SHS cho rằng TTCK vẫn còn nhiều khó khăn trong khi vẫn tiềm ẩn rủi ro không thể lường trước như năm 2012 ảnh hưởng đến hoạt động môi giới, đầu tư, nguồn vốn. Ngoài ra lãi suất giảm chậm sẽ kéo chi phí vốn của SHS sẽ còn ở mức cao, qua đó ảnh hưởng tới các chính sách sản phẩm và hoạt động của công ty so với các đối thủ cùng ngành.

Tuy nhiên SHS nhìn nhận năm 2013 vẫn là năm cơ hội cho hoạt động tự doanh khi giá cổ phiếu vẫn ở mức thấp. Ngoài ra SHS có thể tận dụng hoạt động thoái vốn của các tập đoàn để đầu tư vào các Dn tốt mà thông thường khó có cơ hội tiếp cận.

Nhiều CTCK đóng cửa trong năm 2013 vừa là thách thức vừa là cơ hội cho SHS khi giảm bớt đối thủ cạnh tranh và vươn lên gia tăng thị phần trong hoạt động môi giới và tư vấn.

Đối với hoạt động bảo lãnh phát hành và tư vấn, năm 2013 được coi là có nhiều cơ hội khi nhiều DN muốn thoái vốn, tìm kiếm M&A của dòng vốn ngoại. SHS có thể cùng giam gia với SHB, TKV…trong các hoạt động tái cơ cấu nợ, thu xếp vốn, M&A…

Năm 2012 SHS đã thoái sạch vốn tại một số cổ phiếu niêm yết như EFI, PXI, VOS, DNY, VFMVFA và một số cổ phiếu chưa niêm yết, doanh thu đạt 273 tỷ đồng.

Về mảng môi giới, thị phần môi giới cổ phiếu của SHS đến cuối năm 2012 đạt 1,16% tại sàn HoSe và 3.12% tại sàn Hà Nội, tăng trưởng 200% so với năm 2011, số tài khoản mở mới năm 2012 là 2.263 tài khoản, trong đó có 17 tài khoản tổ chức, số tài khoản cuối năm 2012 đạt 12.660 tài khoản trong đó 83 tài khoản là NĐT tổ chức. SHS đặt mục tiêu năm 2013 nằm trong top 10 sàn Hà Nội và top 15 tại sàn HSX.

Về mảng kinh doanh nguồn, chi phí vốn bình quân năm 2012 của SHS là 14,5%. Do thị trường tiền tệ năm 2012 có nhiều xáo trộn nên nhiều giai đoạn để đảm bảo khả năng thanh toán trong các trường hợp có diễn biến xấu với hệ thống ngân hàng, công ty đã phải chấp nhận duy trì số dư khá lớn trên tài khoản tiền gửi trong khi vẫn phải vay vốn ngân hàng.

Về nhân sự, cuối năm 2012 SHS có 151 người, tăng 13 người so với đầu năm trong đó có 50 cán bộ nghỉ việc và tuyển mới 62 người. Năm 2013, SHS dự kiến tăng 40 nhân sự lên 191 người (chủ yếu là môi giới).


Theo - Cafef/HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 386,08 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 134,89 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 101,17 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX716.636,2 +716.632,8 (20.832.347,4%) 0,416,8
HSX212.336,7 +212.328,0 (2.426.605,4%) -2,1-1,3
HNX3,0 -0,1 (-3,2%) -1,1-3,3
HSX8.847,5 +8.838,4 (97.124,7%) -0,4-11,6
HNX12,7 0,0 (0,0%) 0,619,1
HSX132.710,5 +132.701,7 (1.509.689,3%) 1,17,2
HNX2,6 0,0 (0,0%) 0,0741,3
HSX831.652,3 +831.607,4 (1.852.132,3%) 2,68,1
HNX10,7 +0,3 (2,9%) 0,168,5
HNX4,0 +0,3 (8,1%) -1,4-1,7
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược