SHS

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội (HNX)

Tỷ lệ an toàn vốn: SHS - Cuối năm 2012, tTỷ lệ an toàn vốn 214%

SHS năm 2012 mua vào hơn 5,5 triệu cổ phiếu SHB, nâng số lượng nắm giữ lên hơn 22 triệu cổ phiếu SHB.

CTCP Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội S(SHS) công bố tỷ lệ an toàn tài chính tại thời điếm 31/12/2012 đạt 214,18%. Vốn khả dụng của công ty đạt 871 tỷ đồng, tổng giá trị rủi ro đạt 406 tỷ đồng trong đó rủi ro thanh toán lên tới 284 tỷ, chiếm 70% tổng rủi ro.

Trong danh mục đầu tư của SHS tính rủi ro thị trường, công ty nắm giữ hơn 152 tỷ các khoản tương đương tiền, 77,3 tỷ đồng giá trị cổ phiếu niêm yết trên HoSe, 142 tỷ đồng giá trị cổ phiếu niêm yết sàn Hà Nội (trong đó khoản đầu tư vào SHB chiếm tới 131 tỷ đồng), 45 tỷ đồng giá trị cổ phiếu OTC.

SHS có khoản rủi ro quá thời hạn thanh toán 60 ngày trị giá 272 tỷ đồng và bị tính hệ số rủi ro 100% đối với khoản này.

Về kết quả kinh doanh sau kiểm toán, LNST của công ty không khác so với con số đã công bố trước đó, nhờ lãi hơn 58 tỷ đồng trong quý 4/2012 khiến lợi nhuận cả năm của công ty lãi 30,79 tỷ đồng, EPS đạt 308 đồng/cp, trong khi năm 2011 SHS lỗ hơn 381 tỷ đồng.

Trong năm 2012, tự doanh SHS mua vào hơn 10,5 triệu cổ phiếu niêm yết trong đó mua mạnh nhất là SHB (5,5 triệu cp, nâng số lượng nắm giữ lên 22,2 triệu cp, tiếp theo là 3,45 triệu cp MBB, 400 nghìn cp PGS, gần 360 nghìn cp SSI… và bán ra 8,3 triệu cổ phiếu niêm yết cùng toàn bộ danh mục OTC nắm giữ. Giá trị theo sổ kế toán giảm hơn 200 tỷ từ 546 tỷ đầu năm xuống còn 341.8 tỷ cuối năm.

Cổ phiếu Cuối năm Đầu năm Thay đổi
SHB 22,231,538 16,723,172 5,508,366
MBB 3,450,000 0 3,450,000
PGS 400,000 0 400,000
SSI 360,000 100 359,900
PDI 250,000 0 250,000
ANV 200,000 0 200,000
REE 130,000 0 130,000
BSI 80,000 0 80,000
CSM 55,000 0 55,000
SJS 35,007 0 35,007

Danh mục SHS mua vào năm 2012

Cổ phiếu Cuối năm Đầu năm Thay đổi
DNY 0 2,652,100 -2,652,100
PVX 54 1,365,654 -1,365,600
EFI 44 713,044 -713,000
KLS 230 599,060 -598,830
VOS 0 505,000 -505,000
VFMVFA 0 503,650 -503,650
ITA 33 450,004 -449,971
LCG 0 400,000 -400,000
PXI 0 347,290 -347,290
PHC 425,050 664,230 -239,180
VRC 2,822,874 3,001,188 -178,314
TSC 200,000 357,110 -157,110
PHT 927,925 1,054,050 -126,125
HPG 7 51,976 -51,969
PXA 0 50,000 -50,000
LAF 9 24,999 -24,990
S96 95 18,095 -18,000
MDG 0 9,000 -9,000
L14 98,600 100,000 -1,400

Danh mục bán ra năm 2012


 

Cuối năm 2012 SHS có dư nợ cho vay margin 371 tỷ đồng, giảm 52 tỷ so với đầu năm trong đó nợ quá hạn lên tới hơn 300 tỷ đồng, nhưng khoản này không bị xếp vào nợ khó đòi. SHS trích lập dự phòng 176 tỷ cho khoản này.

SHS: Tỷ lệ an toàn vốn 214%, cuối năm 2012 dư nợ quá hạn cho vay margin hơn 300 tỷ (1)

Theo - Cafef/HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 386,08 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 134,89 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 101,17 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX716.636,2 +716.632,8 (20.832.347,4%) 0,416,8
HSX212.336,7 +212.328,0 (2.426.605,4%) -2,1-1,3
HNX3,0 -0,1 (-3,2%) -1,1-3,3
HSX8.847,5 +8.838,4 (97.124,7%) -0,4-11,6
HNX12,7 0,0 (0,0%) 0,619,1
HSX132.710,5 +132.701,7 (1.509.689,3%) 1,17,2
HNX2,6 0,0 (0,0%) 0,0741,3
HSX831.652,3 +831.607,4 (1.852.132,3%) 2,68,1
HNX10,7 +0,3 (2,9%) 0,168,5
HNX4,0 +0,3 (8,1%) -1,4-1,7
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược