SHS

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội (HNX)

Công bố thông tin: SHS báo cáo quản trị bán niên năm 2012

CTCP Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội (SHS) báo cáo quản trị bán niên năm 2012.

Trong Quý III năm 2012, HĐQT đã tổ chức họp 01 lần và ban hành 14 quyết định.

Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: Ông Nguyễn Văn Lê thôi giữ chức vụ Thành viên HĐQT – Phó Chủ tịch HĐQT SHS kể từ ngày 28/8/2012.

Chi tiết xem file đính kèm


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 386,08 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 134,89 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 101,17 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX716.636,2 +716.632,8 (20.832.347,4%) 0,416,8
HSX212.336,7 +212.328,0 (2.426.605,4%) -2,1-1,3
HNX3,0 -0,1 (-3,2%) -1,1-3,3
HSX8.847,5 +8.838,4 (97.124,7%) -0,4-11,6
HNX12,7 0,0 (0,0%) 0,619,1
HSX132.710,5 +132.701,7 (1.509.689,3%) 1,17,2
HNX2,6 0,0 (0,0%) 0,0741,3
HSX831.652,3 +831.607,4 (1.852.132,3%) 2,68,1
HNX10,7 +0,3 (2,9%) 0,168,5
HNX4,0 +0,3 (8,1%) -1,4-1,7
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược