SHS

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội (HNX)

BCTC quý III: SHS lỗ gần 60 tỷ đồng

Nâng mức lỗ lũy kế tính đến 30/09 là 406 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu tiếp tục giảm xuống còn 715 tỷ đồng.

BCTC quý 3/2012 của CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) cho thấy, doanh thu đạt được trong kỳ chỉ có 16.37 tỷ đồng, trong khi chi phí hoạt động lên tới 67.2 tỷ đồng, tăng thêm 20 tỷ đồng so với cùng kỳ. Cộng thêm 8.28 tỷ đồng chi phí quản lý đã gây ra khoản lỗ 59 tỷ đồng. Trong khi quý 3/2011, SHS lãi nhẹ 306 triệu đồng.

Được biết, doanh thu trong kỳ của SHS chiếm chưa đến 1/3 cùng kỳ, doanh thu khác sụt giảm mạnh từ 40.89 tỷ rớt xuống còn 10.11 tỷ đồng, doanh thu tự doanh chỉ vỏn vẹn 1.27 tỷ đồng, khoảng 1/10 so với quý 3 năm trước. Riêng mảng môi giới cải thiện, với 4.1 tỷ đồng thay cho mức 2.3 tỷ đồng ở cùng kỳ.

Tuy nhiên, tính chung 9 tháng, doanh thu tự doanh và môi giới của SHS có cải thiện so với cùng kỳ, đạt 18 tỷ và 47.62 tỷ đồng, trong khi doanh thu khác tiếp tục đạt thấp, với 55.9 tỷ đồng.

Trừ các khoản chi phí, công ty vẫn còn lỗ ròng 28 tỷ đồng sau 9 tháng, nhưng mức lỗ này vẫn thấp hơn nhiều so với con số 382 tỷ đồng ở cùng kỳ.


Theo - VietstockCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 386,08 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 134,89 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 101,17 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX716.636,2 +716.632,8 (20.832.347,4%) 0,416,8
HSX212.336,7 +212.328,0 (2.426.605,4%) -2,1-1,3
HNX3,0 -0,1 (-3,2%) -1,1-3,3
HSX8.847,5 +8.838,4 (97.124,7%) -0,4-11,6
HNX12,7 0,0 (0,0%) 0,619,1
HSX132.710,5 +132.701,7 (1.509.689,3%) 1,17,2
HNX2,6 0,0 (0,0%) 0,0741,3
HSX831.652,3 +831.607,4 (1.852.132,3%) 2,68,1
HNX10,7 +0,3 (2,9%) 0,168,5
HNX4,0 +0,3 (8,1%) -1,4-1,7
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược