SHS

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội (HNX)

Thay đổi nhân sự: SHS miễn nhiệm Phó Chủ tịch HĐQT

Ông Nguyễn Văn Lê thôi giữ chức vụ Thành viên HĐQT công ty.

 Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội vừa có quyết định chấp thuận đơn xin từ nhiệm của Ông Nguyễn Văn Lê.

Theo đó, ông Nguyễn Văn Lê thôi giữ chức vụ Thành viên HĐQT – Phó Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 28/8/2012.


Theo - SHSCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 386,08 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 134,89 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 101,17 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX716.636,2 +716.632,8 (20.832.347,4%) 0,416,8
HSX212.336,7 +212.328,0 (2.426.605,4%) -2,1-1,3
HNX3,0 -0,1 (-3,2%) -1,1-3,3
HSX8.847,5 +8.838,4 (97.124,7%) -0,4-11,6
HNX12,7 0,0 (0,0%) 0,619,1
HSX132.710,5 +132.701,7 (1.509.689,3%) 1,17,2
HNX2,6 0,0 (0,0%) 0,0741,3
HSX831.652,3 +831.607,4 (1.852.132,3%) 2,68,1
HNX10,7 +0,3 (2,9%) 0,168,5
HNX4,0 +0,3 (8,1%) -1,4-1,7
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược