SHS

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội (HNX)

SHS ra khỏi diện cảnh báo từ ngày 3/8

Nguyên nhân là do lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2012 của SHS đạt 31 tỷ đồng đồng.

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội thông báo về việc đưa cổ phiếu SHS của Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội ra khỏi diện cảnh báo.
 
Nguyên nhân là do lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2012 của SHS đạt 31 tỷ đồng đồng (>0) theo Báo cáo tài chính bán niên 2012 được soát xét ngày 26/7.
 
Ngày chính thức đưa cổ phiếu ra khỏi diện cảnh báo là Thứ Sáu, ngày 3/8.
 
Trước đó, cổ phiếu chứng khoán Hải Phòng HPC được ra khỏi diện kiểm soát và cổ phiếu Chứng khoán Rồng Việt VDS được ra khỏi diện cảnh báo.

Theo - VOVCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 386,08 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 134,89 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 101,17 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX716.636,2 +716.632,8 (20.832.347,4%) 0,416,8
HSX212.336,7 +212.328,0 (2.426.605,4%) -2,1-1,3
HNX3,0 -0,1 (-3,2%) -1,1-3,3
HSX8.847,5 +8.838,4 (97.124,7%) -0,4-11,6
HNX12,7 0,0 (0,0%) 0,619,1
HSX132.710,5 +132.701,7 (1.509.689,3%) 1,17,2
HNX2,6 0,0 (0,0%) 0,0741,3
HSX831.652,3 +831.607,4 (1.852.132,3%) 2,68,1
HNX10,7 +0,3 (2,9%) 0,168,5
HNX4,0 +0,3 (8,1%) -1,4-1,7
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược