SHS

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội (HNX)

Kết quả kinh doanh: 6 tháng, SHS lãi 31 tỷ đồng, hoàn thành 60% kế hoạch

Trong Quý II/2012, doanh thu từ hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn đóng góp lớn nhất vào tổng doanh thu cả kỳ.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) vừa công bố báo cáo kết quả kinh doanh quý II/2012. Theo đó, doanh thu quý II/2012 của SHS đạt 65,39 tỷ đồng, tăng 14,8% so với cùng kỳ năm 2011.

Trong đó, doanh thu môi giới đạt 8,98 tỷ đồng, doanh thu từ hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn đạt 38,06 tỷ đồng, doanh thu khác đạt trên 17 tỷ đồng.

Lợi nhuận 6 tháng đầu năm của SHS đạt 31,05 tỷ đồng, tương đương hoàn thành 60% kế hoạch lợi nhuận năm 2012.

Được biết, ngày 01/7 vừa qua, SHS chính thức triển khai dịch vụ cung cấp sức mua tự động tới khách hàng.


Theo - TTVNCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 386,08 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 134,89 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 101,17 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX716.636,2 +716.632,8 (20.832.347,4%) 0,416,8
HSX212.336,7 +212.328,0 (2.426.605,4%) -2,1-1,3
HNX3,0 -0,1 (-3,2%) -1,1-3,3
HSX8.847,5 +8.838,4 (97.124,7%) -0,4-11,6
HNX12,7 0,0 (0,0%) 0,619,1
HSX132.710,5 +132.701,7 (1.509.689,3%) 1,17,2
HNX2,6 0,0 (0,0%) 0,0741,3
HSX831.652,3 +831.607,4 (1.852.132,3%) 2,68,1
HNX10,7 +0,3 (2,9%) 0,168,5
HNX4,0 +0,3 (8,1%) -1,4-1,7
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược