SHS

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội (HNX)

SHS: Quý I lãi 40,5 tỷ đồng nhờ hoàn nhập 29 tỷ đồng

CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) vừa thông báo kết quả kinh doanh quý 1 với lợi nhuận sau thuế đạt 40.5 tỷ đồng, tăng rất nhiều so với mức lỗ 48 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, trong quý này, SHS đạt doanh thu thuần đạt 41.9 tỷ đồng, tăng 7% so với quý 1/2011.

Trong đó, doanh thu từ hoạt động môi giới và tự doanh tăng mạnh, đạt 4.9 tỷ đồng và 7.8 tỷ đồng, gấp 2.3 lần và 1.7 lần cùng kỳ.

Doanh thu từ hoạt động tư vấn và doanh thu khác giảm khoảng 20% so với năm 2011, đạt 285 triệu đồng và 28.7 tỷ đồng.

Tính đến hết quý 1, dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn của SHS giảm từ 147 tỷ đồng xuống còn 117.6 tỷ đồng, tương ứng số hoàn nhập 29.4 tỷ đồng.

Nhờ đó, chi phí hoạt động kinh doanh trong kỳ là âm 6.9 tỷ đồng. Tổng lợi nhuận trước và sau thuế đạt 40.5 tỷ đồng.

Số dư tiền và tương đương tiền tại quỹ vào ngày 31/03 là 256 tỷ đồng, tăng nhẹ so với mức đầu năm.

 


Theo - HNX/VietstockCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 386,08 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 134,89 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 101,17 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX716.636,2 +716.632,8 (20.832.347,4%) 0,416,8
HSX212.336,7 +212.328,0 (2.426.605,4%) -2,1-1,3
HNX3,0 -0,1 (-3,2%) -1,1-3,3
HSX8.847,5 +8.838,4 (97.124,7%) -0,4-11,6
HNX12,7 0,0 (0,0%) 0,619,1
HSX132.710,5 +132.701,7 (1.509.689,3%) 1,17,2
HNX2,6 0,0 (0,0%) 0,0741,3
HSX831.652,3 +831.607,4 (1.852.132,3%) 2,68,1
HNX10,7 +0,3 (2,9%) 0,168,5
HNX4,0 +0,3 (8,1%) -1,4-1,7
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược