SHS

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội (HNX)

SHS: Vinaruco đã bán 23.480 CP

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội thông báo giao dịch cổ phiếu cổ đông lớn của CTCP Chứng Khoán Sài Gòn Hà Nội (SHS).

Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Phát triển Đô thị và Khu Công nghiệp Cao Su Việt Nam (Vinaruco)

 

Mã chứng khoán: SHS

 

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.083.213 CP (tỷ lệ 1,08%)

 

Tên của người có liên quan tại TCNY: Đinh Thị Tiểu Phương

 

Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT

 

Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Ủy viên HĐQT

 

Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)

 

Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 50.000 CP

 

Số lượng cổ phiếu đã bán: 23.480 CP

 

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.059.733 CP (tỷ lệ 1,06%)

 

Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Tình hình thị trường chứng khoán không thuận lợi

 

Ngày bắt đầu giao dịch: 28/03/2012

 

Ngày kết thúc giao dịch: 28/03/2012.


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 386,08 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 134,89 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 101,17 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX716.636,2 +716.632,8 (20.832.347,4%) 0,416,8
HSX212.336,7 +212.328,0 (2.426.605,4%) -2,1-1,3
HNX3,0 -0,1 (-3,2%) -1,1-3,3
HSX8.847,5 +8.838,4 (97.124,7%) -0,4-11,6
HNX12,7 0,0 (0,0%) 0,619,1
HSX132.710,5 +132.701,7 (1.509.689,3%) 1,17,2
HNX2,6 0,0 (0,0%) 0,0741,3
HSX831.652,3 +831.607,4 (1.852.132,3%) 2,68,1
HNX10,7 +0,3 (2,9%) 0,168,5
HNX4,0 +0,3 (8,1%) -1,4-1,7
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược