SHN

Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội (HNX)

KQKD 2012: SHN - Năm 2012 lỗ hơn 127 tỷ đồng

LNST quý 4/2012 của SHN vẫn lỗ hơn 17,4 tỷ đồng, cả năm 2012 lỗ hơn 127,3 tỷ đồng. Lỗ lũy kế của SHN là 252 tỷ đồng, đạt 77% vốn chủ sở hữu.

CTCP Đầu tư tổng hợp Hà Nội (SHN) công bố kết quả kinh doanh quý 4/2012. Theo đó, doanh thu bán hàng quý này của SHN đạt hơn 41 tỷ đồng, tăng mạnh so với cùng kỳ 2011 (chỉ đạt 1,46 tỷ đồng), lũy kế cả năm 2012 doanh thu bán hàng của SHN đạt hơn 77 tỷ đồng, giảm 54% năm 2011.

Mặc dù tăng mạnh về doanh thu song giá vốn hàng bán vượt doanh thu thuần khiến lợi nhuận gộp của SHN âm hơn 13 tỷ trong quý 4/2012 và âm gần 29,7 tỷ đồng cả năm.

Công ty đã cắt giảm đáng kể chi phí tài chính, giảm 75% trong quý 4/2012 và giảm 52% cả năm so với cùng kỳ 2011.

Tuy nhiên lợi nhuận trước thuế và LNST quý 4/2012 của SHN vẫn lỗ hơn 17,4 tỷ đồng, cả năm 2012 lỗ hơn 127,3 tỷ đồng.

SHN Quý 4 Lũy kế cả năm
2012 2011
2012 2011
Doanh thu bán hàng 41.03 1.46 2710% 77.19 166.03 -54%
Giá vốn hàng bán 54.4 0 n/a 106.85 152.87 -30%
Doanh thu tài chính 0.926 -25.4 n/a 1.375 28.18 -95%
Chi phí tài chính 3.29 13.38 -75% 44.99 93.59 -52%
Lợi nhuận khác -0.158 -36.5 n/a -0.002 -2.83 n/a
LNTT -17.44 -150.55 n/a -127.33 -141.51 n/a
LNST -17.44 -150.55 n/a -127.33 -141.51 n/a

Lỗ lũy kế của SHN là 252 tỷ đồng, đạt 77% vốn chủ sở hữu. Hiện vốn chủ sở hữu của công ty chỉ còn hơn 94,7 tỷ đồng trong khi vốn điều lệ ban đầu là 324 tỷ.

Theo số liệu trên bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2012, SHN đang ở tình trạng thiếu hụt vốn lưu động khi tổng tài sản ngắn hạn của công ty là 256,5 tỷ đồng, trong khi nợ ngắn hạn là 259 tỷ đồng. Trong phần tài sản ngắn hạn, thì khoản đầu tư vào công ty Beta BQP vẫn được hạch toán 252 tỷ đồng, khoản này dự phòng 119 tỷ đồng, tính ra khoản đầu tư tài chính ngắn hạn là gần 134 tỷ đồng, chiếm 52% tài sản ngắn hạn. Công ty cũng có khoản phải thu ngắn hạn tăng đột biến trong năm 2012, từ 8 tỷ đầu năm lên gần 55 tỷ đồng.

SHN không công bố chi tiết thuyết minh báo cáo tài chính.

Vừa qua SHN công bố phương án thu nợ đối với công ty BetaBQP theo hướng “các bên đã thống nhất việc chuyển 51% số cổ phần của Công ty Cổ phần Bê tông – Thép Ninh Bình sang cho HANIC, thay vào đó HANIC sẽ trừ một phần nợ cho Ông Nguyễn Anh Quân với số tiền là 45 tỷ đồng”, thông tin này đã khiến SHN trở thành một trong các cổ phiếu hot nhất sàn Hà Nội và tăng trần 5 phiên liên tiếp.


Theo - CafeFCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 970,01 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 67,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 50,25 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -1,1 (-100,0%) 1,37,1
HSX442.368,1 +442.362,1 (7.372.701,0%) 1,84,8
UPCOM0,0 -2,7 (-100,0%) 0,312,1
UPCOM0,0 -58,0 (-100,0%) 3,26,1
HSX734.331,1 +734.305,2 (2.835.155,4%) 4,13,4
HSX61.931,7 +61.916,1 (396.897,9%) 3,04,2
HNX0,0 -8,2 (-100,0%) 2,23,5
HSX442.368,2 +442.354,0 (3.115.168,7%) 0,78,2
UPCOM0,0 -9,4 (-100,0%) 3,23,1
UPCOM0,0 -1,7 (-100,0%) 0,97,8
12345678910...

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược