SHN

Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội (HNX)

Giao dịch nội bộ: SHN - Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 1,3 triệu CP

Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 20/11/2012.

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Dương Mạnh Hải

Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT

Mã chứng khoán: SHN

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 325.500 CP (tỷ lệ 1%)

Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 1.304.500 CP

Mục đích thực hiện giao dịch: tăng tỷ lệ sở hữu

Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh

Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 20/11/2012

Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 19/12/2012.


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 970,01 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 67,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 50,25 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -1,1 (-100,0%) 1,37,1
HSX442.368,1 +442.362,1 (7.372.701,0%) 1,84,8
UPCOM0,0 -2,7 (-100,0%) 0,312,1
UPCOM0,0 -58,0 (-100,0%) 3,26,1
HSX734.331,1 +734.305,2 (2.835.155,4%) 4,13,4
HSX61.931,7 +61.916,1 (396.897,9%) 3,04,2
HNX0,0 -8,2 (-100,0%) 2,23,5
HSX442.368,2 +442.354,0 (3.115.168,7%) 0,78,2
UPCOM0,0 -9,4 (-100,0%) 3,23,1
UPCOM0,0 -1,7 (-100,0%) 0,97,8
12345678910...

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược