SHN

Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội (HNX)

BCTC quý III: Chưa thu hồi được công nợ, SHN lỗ hơn 24 tỷ đồng

Lũy kế 9 tháng, SHN lỗ 109,8 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lãi 4,9 tỷ đồng.

Cụ thể, theo báo cáo tài chính quý III/2012, SHN đạt 27,13 tỷ đồng doanh thu, tăng gấp hơn 32 lần so với cùng kỳ năm ngoái (836 triệu đồng) và lợi nhuận sau thuế âm 24,12 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái lỗ 6,15 tỷ đồng.

Theo giải trình SHN, lợi nhuận âm hơn 24 tỷ đồng do chưa thu hồi được công nợ với CTCP Beta BQP nên SHN không có vốn để triển khai hoạt động kinh doanh. Mặt khác, do một số vấn đề kinh doanh cấp bách SHN đã phải chuyển nhượng lỗ một số khoản đầu tư, chi phí lãi vay và các chi phí thường xuyên phát sinh như lãi vay phải trả ngân hàng, lãi vay phải trả các cá nhân và các chi phí quản lý khác.

Lũy kế 9 tháng, SHN đạt 36 tỷ đồng doanh thu, giảm 78% cùng kỳ năm 2011 và lợi nhuận sau thuế âm 109,88 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lãi 4,9 tỷ đồng.


Theo - ĐTCKCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 970,01 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 67,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 50,25 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -1,1 (-100,0%) 1,37,1
HSX442.368,1 +442.362,1 (7.372.701,0%) 1,84,8
UPCOM0,0 -2,7 (-100,0%) 0,312,1
UPCOM0,0 -58,0 (-100,0%) 3,26,1
HSX734.331,1 +734.305,2 (2.835.155,4%) 4,13,4
HSX61.931,7 +61.916,1 (396.897,9%) 3,04,2
HNX0,0 -8,2 (-100,0%) 2,23,5
HSX442.368,2 +442.354,0 (3.115.168,7%) 0,78,2
UPCOM0,0 -9,4 (-100,0%) 3,23,1
UPCOM0,0 -1,7 (-100,0%) 0,97,8
12345678910...

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược