SHN

Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội (HNX)

Giải trình BCTC: SHN vẫn chưa thu hồi được nợ

Công ty có khoản cho vay 238 tỷ đồng đối với Beta BQP đã quá hạn thanh toán.

Công ty cổ phần đầu tư tổng hợp Hà Nội (Hanic, mã SHN) có công văn giải trình về lợi nhuận giảm và ý kiến loại trừ của kiểm toán.

Theo đó, SHN lỗ 85 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2012 do chưa thu hồi được công nợ với Công ty cổ phần Beta BQP nên SHN không có vốn để triển khai hoạt động kinh doanh, dẫn tới doanh thu giảm.

Ngoài ra, SHN tiếp tục phải trích lập dự phòng phải thu khó đòi đối với khoản vay của Công ty cổ phần Beta Bộ quốc phòng (238 tỷ đồng) với tỷ lệ 20%. Tổng giá trị trích lập là 50%.

SHN cũng giải trình về lưu ý của kiểm toán đối với khoản cho vay 238 tỷ đồng, SHN chuyển cho công ty Beta và ông Nguyễn Anh Quân với tài sản đảm bảo là số cổ phần tại Công ty cổ phần Bất động sản Âu Lạc.

Đến thời điểm lập báo cáo, SHN vẫn chưa đứng tên đăng ký kinh doanh của Công ty cổ phần Bất động sản Âu Lạc. Ban lãnh đạo công ty vẫn đang trong quá trình xúc việc sang tên sở hữu tại công ty Bất động sản Âu Lạc và làm việc với các tổ chức cá nhân có liên quan để thu hồi nợ tại Công ty cổ phần Beta và ông Nguyễn Anh Quân.


Theo - HNX/GafinCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 970,01 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 67,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 50,25 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -1,1 (-100,0%) 1,37,1
HSX442.368,1 +442.362,1 (7.372.701,0%) 1,84,8
UPCOM0,0 -2,7 (-100,0%) 0,312,1
UPCOM0,0 -58,0 (-100,0%) 3,26,1
HSX734.331,1 +734.305,2 (2.835.155,4%) 4,13,4
HSX61.931,7 +61.916,1 (396.897,9%) 3,04,2
HNX0,0 -8,2 (-100,0%) 2,23,5
HSX442.368,2 +442.354,0 (3.115.168,7%) 0,78,2
UPCOM0,0 -9,4 (-100,0%) 3,23,1
UPCOM0,0 -1,7 (-100,0%) 0,97,8
12345678910...

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược