SHB

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn – Hà Nội (HNX)

Công bố thông tin: SHB - 27/2 ngày ĐKCC tổ chức ĐHC thường niên năm 2013

Thời gian dự kiến họp: dự kiến cuối tháng 3/2013.

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SHB của NHTP Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/02/2013

2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/02/2013

3. Lý do và mục đích:

     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết

          - Thời gian dự kiến họp: dự kiến cuối tháng 3/2013

          - Địa điểm tổ chức họp: tại Hà Nội. SHB sẽ thông báo thời gian và địa điểm cụ thể sau.

          - Nội dung họp: Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XXI năm 2013
 


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế 1.050,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 787,50 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 4.995,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX29,5 -0,1 (-0,3%) 2,67,0
HSX53.084,5 +53.051,3 (159.793,1%) 2,20,0
HSX247.726,3 +247.704,7 (1.144.132,3%) 2,59,0
HSX176.947,3 +176.933,5 (1.277.498,1%) 2,36,9
HSX17.695,0 +17.665,5 (59.883,1%) 2,10,0
UPCOM9,8 +0,5 (5,4%) 1,30,0
HSX743.178,5 +743.157,2 (3.497.210,4%) 3,24,3
HNX9,8 -0,2 (-2,0%) 0,415,0
HNX7,5 0,0 (0,0%) -2,0-3,3
HSX70.779,0 +70.766,5 (566.132,0%) 2,49,5
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược