SHB

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn – Hà Nội (HNX)

Công bố thông tin: SHB - 27/2 ngày ĐKCC tổ chức ĐHC thường niên năm 2013

Thời gian dự kiến họp: dự kiến cuối tháng 3/2013.

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SHB của NHTP Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/02/2013

2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/02/2013

3. Lý do và mục đích:

     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết

          - Thời gian dự kiến họp: dự kiến cuối tháng 3/2013

          - Địa điểm tổ chức họp: tại Hà Nội. SHB sẽ thông báo thời gian và địa điểm cụ thể sau.

          - Nội dung họp: Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XXI năm 2013
 


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế 1.050,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 787,50 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 4.995,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX30,4 +0,1 (0,3%) 2,67,0
HSX805.110,1 +805.078,2 (2.523.756,1%) 2,20,0
HSX521.994,5 +521.974,1 (2.564.983,3%) 2,59,0
HSX17.694,9 +17.678,9 (110.493,1%) 2,36,9
HSX256.573,8 +256.543,8 (855.145,8%) 2,10,0
UPCOM10,0 -0,1 (-1,0%) 1,30,0
HSX822.804,7 +822.783,7 (3.908.710,9%) 3,24,3
HNX8,5 +0,1 (1,2%) 0,415,0
HNX7,5 +0,1 (1,4%) -2,0-3,3
HSX141.557,9 +141.545,6 (1.155.474,5%) 2,49,5
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược