SHB

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn – Hà Nội (HNX)

Công bố thông tin: SHB - 27/2 ngày ĐKCC tổ chức ĐHC thường niên năm 2013

Thời gian dự kiến họp: dự kiến cuối tháng 3/2013.

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SHB của NHTP Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/02/2013

2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/02/2013

3. Lý do và mục đích:

     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết

          - Thời gian dự kiến họp: dự kiến cuối tháng 3/2013

          - Địa điểm tổ chức họp: tại Hà Nội. SHB sẽ thông báo thời gian và địa điểm cụ thể sau.

          - Nội dung họp: Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XXI năm 2013
 


Theo - HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế 1.050,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 787,50 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 4.995,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX36,8 -0,2 (-0,5%) 2,67,0
HSX486.605,1 +486.575,8 (1.660.668,3%) 2,20,0
HSX610.468,1 +610.442,9 (2.422.392,5%) 2,59,0
HSX521.994,4 +521.980,4 (3.741.795,2%) 2,36,9
HSX477.757,8 +477.721,3 (1.308.825,5%) 2,10,0
HSX566.231,3 +566.208,0 (2.430.077,2%) 3,24,3
HNX7,5 0,0 (0,0%) 0,415,0
HNX8,4 0,0 (0,0%) -2,0-3,3
HSX442.368,1 +442.356,7 (3.880.322,0%) 2,49,5
HSX35.389,7 +35.363,2 (133.446,1%) 4,50,0
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược