SHB

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn – Hà Nội (HNX)

Thay đổi nhân sự: SHB miễn nhiệm chức Phó Tổng giám đốc với ông Phạm Văn Thăng

Ông Phạm Văn Thăng thôi giữ chức vụ phó tổng giám đốc để tiếp tục làm giám đốc chi nhánh SHB Lào.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội ( SHB) công bố quyết định của Hội đồng quản trị về việc thay đổi nhân sự.

Theo đó, kể từ ngày 5/2, ông Phạm Văn Thăng thôi giữ chức chức vụ phó tổng giám đốc kiêm giám đốc khối khách hàng doanh nghiệp để tiếp tục giữ chức giám đốc chi nhánh SHB Lào. Ông Phạm Văn Thăng sinh năm 1967, là thạc sỹ quản trị kinh doanh.

Trước đó, ông Thăng từng giữ chức Giám đốc chi nhánh, phó giám đốc khối khách hàng doanh nghiệp ngân hàng Techcombank.

Như vậy, ban tổng giám đốc SHB hiện có 8 thành viên. Trong đó, ông Nguyễn Văn Lê là tổng giám đốc, ông Đặng Trung Dũng là phó tổng giám đốc thường trực. SHB mới bổ nhiệm ông Nguyễn Huy Tài làm phó tổng giám đốc từ ngày 18/2.
 


Theo - Gafin/HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế 1.050,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 787,50 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 4.995,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX30,4 +0,1 (0,3%) 2,67,0
HSX805.110,1 +805.078,2 (2.523.756,1%) 2,20,0
HSX521.994,5 +521.974,1 (2.564.983,3%) 2,59,0
HSX17.694,9 +17.678,9 (110.493,1%) 2,36,9
HSX256.573,8 +256.543,8 (855.145,8%) 2,10,0
UPCOM10,0 -0,1 (-1,0%) 1,30,0
HSX822.804,7 +822.783,7 (3.908.710,9%) 3,24,3
HNX8,5 +0,1 (1,2%) 0,415,0
HNX7,5 +0,1 (1,4%) -2,0-3,3
HSX141.557,9 +141.545,6 (1.155.474,5%) 2,49,5
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược