SHB

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn – Hà Nội (HNX)

Kết quả kinh doanh: SHB - Quý 4 lãi hơn 1.000 tỷ đồng nhờ hoàn nhập dự phòng

Trong quý IV, lợi nhuận từ hoạt động khác lớn gấp 9 lần cùng kỳ và SHB được hoàn nhập dự phòng 550 tỷ đồng.

Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Hà Nội SHB công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2012.

Trong quý IV, thu nhập lãi thuần SHB giảm 38% so với cùng kỳ năm trước, đạt 322 tỷ đồng. Hoạt động chứng khoán kinh doanh và chứng khoán đầu tư cùng chuyển từ lỗ sang lãi. Hoạt động khác đem về 630 tỷ đồng lợi nhuận, gấp 9 lần cùng kỳ năm trước.

Chi phí hoạt động lớn gấp gần 2 lần cùng kỳ năm trước. SHB được hoàn nhập dự phòng hơn 550 tỷ đồng nên lợi nhuận quý IV/2012 vượt 1.000 tỷ đồng, gấp hơn 4 lần cùng kỳ.

Tuy nhiên, lũy kế năm 2012, SHB vẫn lỗ 95 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu là do thu nhập lãi thuần giảm; Chi phí hoạt động lớn gấp đôi và chi phí dự phòng lớn gấp 5 lần cùng kỳ 2011.

Bảng kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất quý IV/2012 của SHB
Đơn vị: Tỷ đồng

Bảng kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất quý IV/2012 của SHB


Theo - Gafin/HNXCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế 1.050,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 787,50 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 4.995,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX30,4 +0,1 (0,3%) 2,67,0
HSX805.110,1 +805.078,2 (2.523.756,1%) 2,20,0
HSX521.994,5 +521.974,1 (2.564.983,3%) 2,59,0
HSX17.694,9 +17.678,9 (110.493,1%) 2,36,9
HSX256.573,8 +256.543,8 (855.145,8%) 2,10,0
UPCOM10,0 -0,1 (-1,0%) 1,30,0
HSX822.804,7 +822.783,7 (3.908.710,9%) 3,24,3
HNX8,5 +0,1 (1,2%) 0,415,0
HNX7,5 +0,1 (1,4%) -2,0-3,3
HSX141.557,9 +141.545,6 (1.155.474,5%) 2,49,5
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược