SHB

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn – Hà Nội (HNX)

Thay đổi nhân sự: SHB bổ nhiệm thêm Phó Tổng giám đốc

HĐQT Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) vừa có quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Huy Tài giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc chi nhánh SHB Hà Nội.

Thời gian bổ nhiệm từ 18/2/2013. Ông Nguyễn Huy Tài có 6 tháng để thử thách trên cương vị mới.

Ông Nguyễn Huy Tài sinh năm 1974, là cử nhân Kinh tế, chuyên ngành Tín Dụng và đã có kinh nghiệm quản lý ở vị trí Giám đốc SHB chi nhánh Hà Nội.
 


Theo - CafefCác tin khác:

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế 1.050,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 787,50 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 4.995,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX30,4 +0,1 (0,3%) 2,67,0
HSX805.110,1 +805.078,2 (2.523.756,1%) 2,20,0
HSX521.994,5 +521.974,1 (2.564.983,3%) 2,59,0
HSX17.694,9 +17.678,9 (110.493,1%) 2,36,9
HSX256.573,8 +256.543,8 (855.145,8%) 2,10,0
UPCOM10,0 -0,1 (-1,0%) 1,30,0
HSX822.804,7 +822.783,7 (3.908.710,9%) 3,24,3
HNX8,5 +0,1 (1,2%) 0,415,0
HNX7,5 +0,1 (1,4%) -2,0-3,3
HSX141.557,9 +141.545,6 (1.155.474,5%) 2,49,5
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược